Administracija:

Dekanė Dr. Loreta Skurvydaitė

Kontaktai: 210 kab., tel. (8 5) 268 72 81

El. paštas: loreta.skurvydaite@if.vu.lt


Studijų skyriaus administratorės:

Janina Leonienė (atsakinga už bakalauro, magistro studijas)

Tel. (8 5) 268 72 90

El. paštas: janina.leoniene@if.vu.lt

215 kab.

Dalia Vitkauskaitė (akademinė konsultantė atsakinga už tvarkaraštį, gretutines studijas)

Tel. (8 5) 268 72 78

El. paštas: dalia.vitkauskaite@if.stud.vu.lt

Priėmimo laikas:

Pirmadieniais: 13-16 val.

Trečiadieniais: 9-13 val.

Ketvirtadieniais: 13-16 val.

Kitu laiku konsultacijos vyksta susitarus el. paštu.

110 kab.

Rima Bareikienė (atsakinga už doktorantūros studijas)

Tel. (8 5) 268 72 97

El. paštas: rima.bareikiene@if.vu.lt

235 kab.

Kiekviena VU studijų programa turi už ją atsakingą studijų programos komitetą (SPK). Tai yra darinys, stebintis atitinkamos studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, atliekantis studijų programos vertinimo analizę bei teikiantis sprendimo būdus identifikuotoms studijų programos problemoms spręsti.

Kiekviename SPK yra bent po vieną studentų atstovą, kurio pareiga yra užtikrinti, kad studijų programa būtų kuo labiau orientuota į studento poreikius.

Studentų atstovų kontaktus Studijų programų komitetuose gali rasti čia.


ARCHEOLOGIJOS BAKALAURO IR MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAS

prof. dr. Albinas Kuncevičius – pirmininkas

prof. dr. Rimantas Jankauskas (VU Medicinos fakultetas)

doc. dr. Algimantas Merkevičius

doc. dr. Gintautas Vėlius

doc. dr. Justina Poškienė

2 studentų atstovai

socialinis partneris dr. Rūta Kačkutė (Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė).


ISTORIJOS BAKALAURO IR MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAS

prof. dr. Arūnas Streikus pirmininkas

prof. dr. Rimvydas Petrauskas

prof. dr. Zenonas Butkus

doc. dr. Nerijus Šepetys

Loreta Skurvydaitė

2 studentų atstovai

socialinis partneris dr. Monika Kareniauskaitė (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras)


KULTŪROS ISTORIJOS IR ANTROPOLOGIJOS BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETAS

prof. dr. Alfredas Bumblauskas – pirmininkas

doc. dr. Jurgita Verbickienė

doc. dr. Nerijus Šepetys

doc. dr. Aurimas Švedas

  1. Loreta Skurvydaitė

studentų atstovas

socialinis partneris doc. dr. Irena Vaišvilaitė (Užsienio reikalų ministerija, LR ambasadorė prie Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos).


PAVELDOSAUGOS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETAS

prof. dr. Marija Drėmaitė – pirmininkė

prof. dr. Alfredas Bumblauskas

doc. dr. Justina Poškienė

doc. dr. Salvijus Kulevičius

studentų atstovas

socialinis partneris

Korp!Tilia – viena iš seniausių organizacijų, veikiančių istorijos fakultete, savo veiklą oficialiai pradėjusi 1989 m., siekusi dirbti istorijai, universitetui ir Lietuvai. Organizacijai pasiekus trečiąjį savo veiklos dešimtmetį, pasikeitė ir jos specifika. Korporacija siekia organizuoti įvairius renginius, diskusijas, susibūrimus, tęsia fechtavimosi tradicijas. 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

VU SA:

  • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų. Tai – vienintelė studentų savivalda Lietuvoje, savo studentams atstovaujanti nacionaliniu lygmeniu savarankiškai;
  • padeda tobulinti studijų procesą Universitete ar Tavo padalinyje – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, VU SA dalyvauja studentams aktualių klausimų svarstyme ir priėmime, remdamasi studentų poreikiais tobulina studijų reglamentavimą,  konsultuoja visais iškilusiais klausimais;
  • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
  • organizuoja turiningą laisvalaikį – kad metai, praleisti universitete, niekada nepasimirštų;
  • skleidžia informaciją – kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis.

Kiekviename padalinyje dirba koordinatorių komanda, su VU SA Istorijos fakultete koordinatorių komanda gali susipažinti čia.

Padalinio dienos – IFD‘i (Istorijos fakulteto dienos), kurios yra tapusios fakulteto tradicija,  tęsiama jau 42 metus, yra renginys, vienijantis fakulteto studentus ir jame veikiančias skirtingas organizacijas (VU SA IF, Korp!Tilia IR VU IF alumnai). Tai savaitę trunkanti šventė, kurios dauguma renginių yra skirti ne tik fakulteto nariams, bet ir Vilniaus miesto gyventojams, skatinant visuomenės susidomėjimą istorijos fakulteto ir jo vidiniu gyvenimu. 

Kuratorių programa – VU SA įgyvendinamas projektas, kurio dalyviai – vyresnių kursų savanoriai studentai – padeda pirmakursiams sklandžiai įsilieti į universiteto gyvenimą.

Specialius mokymus išklausę kuratoriai supažindina universiteto naujokus su studijų tvarka ir VU tradicijomis, padeda spręsti akademinius bei socialinius klausimus, teikia visą informaciją, kurios gali prireikti įstojus. 2000 metais Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje gimusi idėja vėliau išplito ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dar prieš mokslo metų pradžią naujieji studentai yra kviečiami dalyvauti pirmakursių stovyklose, organizuojamose kiekvieno VU SA padalinio kuratorių. Vėliau vyksta neformalūs susitikimai, kurių metu pirmakursiai susipažįsta su kurso draugais bei dėstytojais, gauna žinių apie studijų procesą, fakulteto (centro/instituto) struktūrą, finansinę paramą ir popaskaitinės veiklos galimybes.

Užsienio studentų kuratorė – Ingrida Sinkevičiūtė

Magistro studijų studentų kuratorė – Simona Glažauskaitė

Studijų programų kuratorių kontaktus gali rasti čia.