Bendrosios universitetinės studijos (BUS)

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykų tikslas Vilniaus universitete yra ugdyti veiklius, kūrybingus, atvirus ir tolerantiškus, plataus akiračio ir atsakingus savo šalies ir šiuolaikinės visuomenės narius, suprantančius praeities pasiekimus, šiuolaikinio pasaulio problemas bei kuriančius ateitį.

Visi bakalauro ir vientisųjų studijų programų studentai savo studijų metu turi išklausyti bent 15 kreditų BUS dalykų t.y. Bent 3 BUS dalykus per savo studijų laikotarpį. Prisimink, jog tavo studijų programoje BUS dalykų gali būti numatyta ir daugiau.

Konkretų semestrą dėstomų BUS modulių sąrašas yra skelbiamas Universiteto studijų informacinėje sistemoje – ten studentai turi galimybę pamatyti dalykų aprašus bei pasirinkti juos dominančius dalykus.

Registracija į BUS dalykus VU IS vyksta per pirmąsias dvi gegužės savaites rudens semestrui ir per pirmąsias dvi gruodžio savaites pavasario semestrui. Pirmakursiai, kuriems BUS dalykas studijų programoje yra numatytas pirmame semestre, jį gali rinktis per pirmąsias dvi rudens semestro savaites.

Jeigu atėjęs į pirmąjį BUS dalyko užsiėmimą suprasi, jog šis dalykas nėra skirtas tau – nenusimink, nes studentai gali pakeisti savo BUS dalyko pasirinkimą per pirmąsias dvi semestro savaites.

Daugiau informacijos apie BUS dalykus gali rasti Bendrųjų universitetinių studijų įgyvendinimo Vilniaus universitete tvarkos apraše ir Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų koncepcijoje

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia).

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).