Kaip prisidėti prie savo studijų kokybės gerinimo?

Kiekviena VU studijų programa turi už ją atsakingą studijų programos komitetą (SPK). Tai yra darinys, stebintis atitinkamos studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, atliekantis studijų programos vertinimo analizę bei teikiantis sprendimo būdus identifikuotoms studijų programos problemoms spręsti. 

Kiekviename SPK yra bent po vieną studentų atstovą, kurio pareiga yra užtikrinti, kad studijų programa būtų kuo labiau orientuota į studento ir darbo rinkos poreikius bei kad būtų ne tik išlaikoma, bet ir gerinama studijų kokybė. 

Kiekvieno VU studento pareiga yra teikti grįžtamąjį ryšį apie savo studijų kokybę: 

  • Pildyti apklausas VU informacinėje sistemoje; 
  • Pildyti VU SA organizuojamas apklausas; 
  • Pildyti studentų atstovų SPK sudarytas apklausas; 
  • Dalyvauti studentų atstovų organizuojamose focus grupėsekurių tikslas yra surinkti studentų nuomonę, kuria remiantis yra gerinama studijų kokybė; 
  • Teikti grįžtamąjį ryšį savo dėstytojams asmeniškai. 

Jei savo studijų programoje matai trūkumų ar turi pasiūlymų jos gerinimui, gali kreiptis į studentų atstovą savo studijų programos komitete, kuris tavo idėjas išsakys SPK posėdžio metu.   

Niekas kitas geriau, nei tu pats nepasakys, ar lūkesčiai dėl studijų kokybės buvo išpildyti ir ką galima būtų daryti kitaip tam, kad pagerėtų mokymosi patirtis. Atsakymų anonimiškumas garantuojamas!  

Daugiau informacijos apie studijų programų komitetus gali rasti Vilniaus universiteto Studijų programos komiteto nuostatuose

Norėdamas pasikonsultuoti arba gauti informacijos apie savo studijų programos atstovą, gali kreiptis į savo padalinio atstovų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nepabijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).