Viena iš priemonių Vilniaus universitetui įsitvirtinti tarptautinėje mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo erdvėje yra sąlygų mokytis užsienio kalbas sudarymas. Svarbu, kad studentai galėtų dalyvauti mainų programose, vykti dalinių studijų į užsienį, galėtų visapusiškai dalyvauti studijų procese (skaityti literatūrą užsienio kalba, diskutuoti su kitų kultūrų atstovais ir t.t.). Svarbu užtikrinti, kad Vilniaus universiteto absolventai būtų konkurencingi Lietuvos ir tarptautinėse darbo rinkose. Vilniaus universitetas dalį užsienio kalbos mokymosi kainos kompensuoja, todėl studentai pasirinktos kalbos gali mokytis tik už 55 EUR per semestrą. 

Informacija apie užsienio kalbos dalykus yra įtraukiama į studento diplomo priedėlį. 

Daugiau informacijos apie gretutines studijas gali rasti Vilniaus universiteto Užsienio kalbų mokymo(si) koncepcijoje 

 Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

 Taip pat nepabijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).