Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą ir taip plėsti savo žinių, kaupiamų universitete, bagažą. Vilniaus universitetas dalį užsienio kalbos (kuri studijuojama papildomai, kaip ne studijų programos dalykas) mokymosi kainos kompensuoja. Todėl Vilniaus universiteto studentams vieno semestro kaina yra tik 55,00 EUR. Informacija apie išklausytus ne studijų programos (užsienio kalbos) dalykus yra įtraukiama į diplomo priedėlį ir, jeigu reikalinga, išduodama pažyma.

Registruotis į šiuos kalbų mokymus galima Universiteto „eStudentas“ aplinkoje (skiltyje „Kita užsienio kalba“). Ten taip pat rasite informaciją apie galimus kalbų mokymosi lygius ir tvarkaraščius.

Taip pat, jei visiems norintiems neužteks vietos, galite rinktis VU FlF Kalbų mokyklos organizuojamus kalbų kursus.