Fakulteto vizija – ekonomikos ir vadybos mokslo ir studijų lyderystė.

Fakulteto misija – vienyti ekonomikos ir vadybos profesionalus, kuriančius tarptautinio lygio studijas, mokslą bei prisidedančius prie inovacijų ir verslumo kūrimo. 

Dekanė

Aida Mačerinskienė

Kabinetas: 415kab.

Tel. nr.: +370 5 236 6122

El. paštas: aida.macerinskiene@evaf.vu.lt

Į dekanę kreipkis, tada, kai norėsi stabdyti, nutraukti studijas ar išeiti akademinių atostogų tuo pačiu ir atnaujinant studijas po stabdymo ar akademinių atostogų, reikia pateikti prašymą padalinio vadovui.


Dekanės padėjėja

Palmyra Jucaitienė

Kabinetas: 415kab.

Tel. nr.: +370 5 236 6126

El. paštas: palmyra.jucaitiene@evaf.vu.lt

Į dekanės padėjėją sutarti dėl susitikimo laiko, pavyzdžiui: dėl inventorizacijos, dėl informacijos/kontaktų patikslinimo, dėl kažkokių smulkių prašymų.


Mokslo prodekanas

Linas Tarasonis

Kabinetas: 410kab.

Tel. nr.: +370 5 236 6156

El. paštas: linas.tarasonis@evaf.vu.lt

Į mokslo prodekaną gali teikti kreiptis tuomet, jei turi idėjų ir noro dar labiau plėsti savo žinių akiratį ir prisidėti prie įvairių mokslinių straipsnių kūrimo, tyrimų atlikimo ir pan.


Studijų prodekanė

Roma Adomaitienė

Kabinetas: 404kab.

Tel. nr.: +370 5 236 6124

El. paštas: roma.adomaitiene@evaf.vu.lt

Su studijų prodekane susisieksi tuomet, kai kils neaiškumų ar nesklandumų su tavo studijomis, jų vykdymu.

Kiekviena VU studijų programa turi už ją atsakingą studijų programos komitetą (SPK). Tai yra darinys, stebintis atitinkamos studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, atliekantis studijų programos vertinimo analizę bei teikiantis sprendimo būdus identifikuotoms studijų programos problemoms spręsti.

Kiekviename SPK yra bent po vieną studentų atstovą, kurio pareiga yra užtikrinti, kad studijų programa būtų kuo labiau orientuota į studento poreikius.

Studentų atstovų kontaktus Studijų programų komitetuose gali rasti čia.


Bakalauro studijų programų komitetų pirmininkai:

Ekonomikos programos komitetas: Aušrytė Rastenienė

Kiekybinės ekonomikos programos komitetas: Povilas Lastauskas

Vadybos programos komitetas: Rasa Paulienė

Verslo informacinių sistemų programos komitetas: Rimvydas Skyrius

Verslo ir teisės programos komitetas: Vytautas Nekrošius 


Magistrantūros studijų programų komitetų pirmininkai:

Apskaitos ir finansų valdymo studijų programos komitetas: Kastytis Senkus

Ekonominės analizės studijų programos komitetas: Linas Čekanavičius

Finansų ir bankininkystės studijų programos komitetas: Arvydas Paškevičius 

Globalaus verslo ir ekonomikos studijų programos komitetas: Laimutė Urbšienė

Kokybės vadybos studijų programos komitetas: Dalius Serafinas 

Rinkodaros ir integruotos komunikacijos studijų programos komitetas: Sigitas Urbonavičius

Strateginio informacinių sistemų valdymo studijų programos komitetas: Rimvydas Skyrius

Valstybės ekonominės politikos studijų programos komitetas: Laima Urbšienė

Verslo ekonomikos studijų programos komitetas: Larisa Belinskaja

Verslo procesų valdymo studijų programos komitetas: Asta Fominienė

Verslo vystymo studijų programos komitetas: Virginijus Tamaševičius

Žmogiškųjų išteklių valdymo studijų programos komitetas: Danuta Diskienė 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

VU SA:

  • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų. Tai – vienintelė studentų savivalda Lietuvoje, savo studentams atstovaujanti nacionaliniu lygmeniu savarankiškai;
  • padeda tobulinti studijų procesą Universitete ar Tavo padalinyje – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, VU SA dalyvauja studentams aktualių klausimų svarstyme ir priėmime, remdamasi studentų poreikiais tobulina studijų reglamentavimą,  konsultuoja visais iškilusiais klausimais;
  • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
  • organizuoja turiningą laisvalaikį – kad metai, praleisti universitete, niekada nepasimirštų;
  • skleidžia informaciją – kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis.

Kiekviename padalinyje dirba koordinatorių komanda, su VU SA Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete koordinatorių komanda gali susipažinti čia.

Kuratorių programa – VU SA įgyvendinamas projektas, kurio dalyviai – vyresnių kursų savanoriai studentai – padeda pirmakursiams sklandžiai įsilieti į universiteto gyvenimą.

Specialius mokymus išklausę kuratoriai supažindina universiteto naujokus su studijų tvarka ir VU tradicijomis, padeda spręsti akademinius bei socialinius klausimus, teikia visą informaciją, kurios gali prireikti įstojus. 2000 metais Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje gimusi idėja vėliau išplito ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dar prieš mokslo metų pradžią naujieji studentai yra kviečiami dalyvauti pirmakursių stovyklose, organizuojamose kiekvieno VU SA padalinio kuratorių. Vėliau vyksta neformalūs susitikimai, kurių metu pirmakursiai susipažįsta su kurso draugais bei dėstytojais, gauna žinių apie studijų procesą, fakulteto (centro/instituto) struktūrą, finansinę paramą ir popaskaitinės veiklos galimybes.

Savo padalinio kuratorių kontaktus gali rasti čia.

Merkurijaus dienos – Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dienų šventė, vykstanti ne tik fakultete, bet ir už jo ribų. Kiekvieną pavasarį ši šventė yra organizuojama Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto studentų. Pirmoji Merkurijaus šventė buvo įgyvendinta dar 1976-ais metais VU Prekybos fakulteto studentų ir tai buvo ne kelių dienų, kaip yra dabar, o vienos dienos ekonomistų šventė, kurios metu studentai kartu su dėstytojais leisdavo laiką prie laužų ir ežerų. Deja, nėra atsekta kada įvyko lūžis ir Merkurijaus vienos dienos šventė tapo Merkurijaus dienomis, kurios švenčiamos kelias dienas. Ką galime tvirtai pasakyti, kad Merkurijaus dienos tapo tradicine Ekonomikos fakulteto studentų švente iškart po to, kai jis tapo vienu fakultetu po Vilniaus universiteto Statuto patvirtinimo 1991m., po kurio buvo sujungti Prekybos, Pramonės ekonomikos bei Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetai. Šiuo metu Merkurijaus dienos prasideda dienų atidarymo renginiu, kitas dienas vyksta akademiniai renginiai ir įvairios pramogos, na o viską vainikuoja uždarymo koncertas. Nors kai kurios tradicijos pasikeitė, bet fakulteto šventės simbolis – Romėnų prekybos dievas Merkurijus – išliko iki šių dienų.