Studentas, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, turi teisę susigrąžinti faktiškai sumokėtą studijų kainą. Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama geriausiais rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį  baigusiems asmenims, kurie:

  • neturi akademinių skolų;
  • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
  • yra pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina ar studijų kainos dalis, bet ne didesnė kaip norminė studijų kaina.

Daugiau informacijos apie studijų kainos kompensavimą gali rasti  Valstybinio studijų fondo internetiniame puslapyje

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į VU Studentų paslaugų ir karjeros skyrių ar  VU SA konsultavimo grupės konsultantus.