Valstybės remiamas paskolas gali gauti kasmet rudens ir (arba) pavasario semestrais.

Studentai gali gauti trijų rūšių valstybės remiamas paskolas:

  • Paskolą studijų kainai sumokėti (paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies)
  • Paskolą gyvenimo išlaidoms (iki 1950 eurų per metus). Išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos)
  • Paskolą dalinėms studijoms (iki 2340 eurų per metus)

Paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų baigimo ar nutraukimo. Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų.

Studijų laikotarpiu palūkanas už paskolas studijų kainai sumokėti bei dalinėms studijoms užsienyje gali dengti Valstybinis studijų fondas, nebent studijas baigtum, sustabdytum ar išeitum akademinių atostogų. Pildant prašymą-anketą būtina pažymėti varnelę ties punktu, kad nori dalyvauti konkurse dėl palūkanų apmokėjimo studijų laikotarpiu. Numatytais atvejais bei paprašęs paskolos gyvenimo išlaidoms, palūkanas turėsi sumokėti pats.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas gali rasti Valstybinio studijų fondo internetiniame puslapyje.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į VU Studentų paslaugų ir karjeros skyrių ar VU SA konsultavimo grupės konsultantus.