Labas, pirmakurse/-i!

Sveikinu žengus žingsnį į naują – buvimo studente/-u – etapą!

Kaskart pradedant kažką nauja kyla daugybė skirtingų klausimų – kiekvienam tenka tai patirti. Bet galiu nudžiuginti – ši pradžia nebus tokia neaiški ir sunki. VU SA Tau parengė „Studentiško gyvenimo vadovą“!

Čia rasi viską, ko Tau gali prireikti Universiteto aplinkos išnarpliojimui bei sklandžiam įsiliejimui į studijų procesą. Nuo svarbiausių deadline’ų, datų, iki Universiteto istorijos, nuo informacijos apie bendrabučius iki patarimų, ką daryti tam tikrose su studijomis susijusiose situacijose.

Na, o jau susipažinus su studijomis Universitete, greitai atrasi erdves, kuriose galėsi semtis naujų patirčių bei siekti dar didesnio savarankiško tobulėjimo.

Būk pasiruošęs ir sunkumams – jų kartais būna. Tačiau visos situacijos turi išeitį. O jei kartais ne išsyk pavyks ją rasti – visada gali kreiptis į Vilniaus universiteto Studentų atstovybę!

Sėkmės studijų pradžioje!

Vieningai Už Studentų Ateitį!

VU SA prezidentė
Neda Žutautaitė

Taigi džiaukimės,

kol esame jauni!

Po malonios jaunystės,

po sunkios senatvės

mus priglaus žemė.

Tegyvuoja akademija!

Tegyvuoja profesoriai!

Tegyvuoja kiekvienas narys!

Tegyvuoja visi nariai!

Visada teklesti!

Tegyvuoja ir respublika,

ir kurie ją valdo!

Tegyvuoja mūsų valstybė,

Malonė mecenatų,

kurie mus čia globoja.


Gaudeamus igitur,

iuvenes dum sumus!

Post iucundam iuventutem,

post molestam senectutem

nos habebit humus.

Vivat academia!

Vivant professores!

Vivat membrum quodlibet!

Vivant membra quaelibet!

Semper sint in flore!

Vivat et respublica

et qui illam regunt!

Vivat nostra civitas,

Maecenatum caritas,

Quae nos hic protegunt.

Studentų teisės:

 • studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;
 • studijuoti pagal individualų studijų planą;
 • studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą;
 • vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę;
 • rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;
 • siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš keleto pasiūlytų temų;
 • atsiskaityti už darbus taikant alternatyvius būdus, jeigu turi negalią ar laikinąjį sveikatos sutrikimą, dėl kurių negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti numatyti tikslai;
 • kreiptis į aukštosios mokyklos administraciją, kad būtų įskaityti studijų toje pačioje arba kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai;
 • kreiptis į aukštosios mokyklos administraciją, Ginčų nagrinėjimo komisiją dėl teisėtų interesų pažeidimo bei Akademinės etikos komisiją dėl akademinės etikos pažeidimo;
 • aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka nutraukti ir (ar) atnaujinti studijas;
 • išeiti akademinių atostogų ar sustabdyti studijas, neprarandant studento statuso;
 • laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
 • dalyvauti aukštosios mokyklos valdyme;
 • rinkti studentų atstovus ir būti išrinktam, laisvai jungtis į kitas asociacijas;
 • naudotis įstatymų, Vilniaus universiteto statuto ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

Nepamiršk ir pareigų:

 • vykdyti pasirinktos studijų programos ir studijų sutarties reikalavimus;
 • laikytis studijų nuostatų, Vilniaus universiteto statuto ir kitų studijas reglamentuojančių aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų;
 • laikytis bendrų moralės normų ir akademinės etikos;
 • vykdyti universiteto ir akademinių kamieninių padalinių administracijos sprendimus;
 • baigus studijas atsiskaityti su biblioteka ir kitais universiteto padaliniais bei Studentų atstovybe.

To-do sąrašas

 1. Sudalyvauk VU pirmakursių įvadinėse dienose #StudentAUK;
 2. Užsisakyk Lietuvos studento pažymėjimą (LSP) ir (ar) ISIC;
 3. Užsiregistruok VU e.tapatybių valdymo sistemoje ir užsisakyk visas paslaugas;
 4. Prisijungti prie VU IS ir, jei reikia, užsiregistruoti į BUS dalyką ir/arba papildomos užsienio kalbos studijas;
 5. Integruoti VU el. paštą į asmeninę pašto dėžutę;
 6. Kompiuteryje ir/ar išmaniajame telefone įdiegti „eduroam“ belaidžio tinklo prieigą;
 7. Gerai išnagrinėti studijų tvarkaraštį;
 8. Gauti savo kuratorių kontaktus (juos rasi VU SA tinklalapyje) ir prireikus visada kreiptis į juos pagalbos;
 9. Apsilankyti VU bibliotekoje;
 10. Pamėgti „Vilniaus universitetas / Vilnius University“ ir „VU SA“ Facebook puslapius, kad aktuali informacija būtų pastebėta iškart;
 11. Užsiregistruoti į nors vieną studentų organizaciją, VU SA klubą ir/ar projektą, meno kolektyvą ir/arba sportinę veiklą;
 12. Prisijungti prie lt platformos ir nuo pirmųjų studijų dienų domėtis savo karjeros perspektyvomis.

Kviečiame visus pirmakursius dalyvauti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės kartu su Vilniaus universitetu organizuojamuose integracijos renginiuose #StudentAUK.

Šiuo metu informacija apie 2022-ųjų metų studentų integracijai skirtus renginius yra ruošiama ir ją pateiksime jau netrukus.

Mokslo metų pradžios programą ir daugiau informacijos gali rasti čia.

Pirmoji dalyko (modulio) paskaita yra labai svarbi. Jos metu dėstytojas turi pristatyti detalų dalyko (modulio) aprašą, kuriuo bus vadovaujamasi viso semestro metu:

 1. Dalyko (modulio) programą;
 2. Vertinimo ir egzaminavimo formą ir tvarką;
 3. Vertinimo kriterijus;
 4. Atsiskaitymo reikalavimus;
 5. Privalomą literatūros sąrašą.

Pirmos paskaitos metu pateikta informacija semestro eigoje jokiu būdu negali būti keičiama. Studijų dalyko (modulio) aprašas turi būti skelbiamas VU informacinėje sistemoje.

Daugiau informacijos apie pirmąją dalyko (modulio) paskaitą gali rasti Vilniaus universiteto Studijų nuostatų 25-ajame punkte.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia) bei VU SA konsultavimo grupės konsultantais

Aktualios nuorodos:

 • VU Studentų Atstovybės tinklalapyje rasi visą informaciją apie Mūsų organizaciją, jos organizuojamus renginius, prisidėjimo galimybes bei aktualią informaciją apie studijas bei universitetą.
 • Visus integracijos bei mokslo metų pradžios renginius rasi tinklalapyje vu.lt;
 • Savo studijų programos tvarkaraščius rasi čia;
 • Svarbiausias 2022–2023 mokslo metų datas rasi VU Studijų kalendoriuje.

Kilus klausimams kreipkis į VU SA konsultavimo grupę paštu konsultavimas@vusa.lt