Vilniaus universitetas yra jėzuitiškos tradicijos universitetas ir iki šiol bendradarbiauja su tėvais jėzuitais, kurie puoselėja savito dvasingumo cura personalis nuostatą, t. y. asmeniškas rūpinimasis kiekvienu žmogumi, šeima ir bendruomene. VU kapelionas ir pagalbininkai:

  • Teikia dvasines konsultacijas ir paramą;
  • Padeda pasirengti sakramentams;
  • Kviečia į ignaciškos maldos, Biblijos ir tikėjimo pažinimo grupeles;
  • Siūlo šv. Jonų bažnyčios, studentų(-čių) koplyčios erdves meditacijai, laikui su Dievu ir savimi.

VU kapelionas kun. Gintaras Vitkus SJ: [email protected]