Studijų mainai yra geriausia proga ne tik pažinti skitingas užsienio universitetų dėstymo metodikas, bet ir praplėsti savo akiratį. Skirtingos kultūros, skirtingos kalbos, skirtingos tradicijos, skirtingos šalys – tai yra patirtis, kurią atsiveši po studijų mainų. Patobulinsi savo komunikacijos įgūdžius, susirasi draugų iš viso pasaulio ir galėsi spręsti globalius iššūkius pritaikant įgytą patirtį.

Visą informaciją apie mainų galimybes galite rasti VU tinklalapyje.

Jeigu norėtum pasikalbėti su dabartiniais VU mainų studentais arba jų mentoriais, kreipkis į ESN Vilnius University board@vu.esnlithuania.org arba raštelk žinutę Instagrame