Individualus studijų planas

Individualus studijų planas – studento prašymu ir studijų programos komiteto sutikimu nustatomas (ir esant poreikiui keičiamas) studijuojamų dalykų (modulių) ir jų atsiskaitymo individualus išdėstymas semestro (-ų) metu.

Studentas turi galimybę susidėlioti savo studijų programos planą taip, kad jis atitiktų jo poreikius, arba į savo studijas įtraukti naujus dalykus. Šis procesas yra vadinamas individualaus studijų plano sudarymu.

Individualus studijų planas suteikia galimybę studentui įgauti tų kompetencijų, kurios jam leistų geriau prisitaikyti prie darbo rinkos, būtų naudingos toliau studijuojant II-pakopos studijose arba būtų naudingos asmeniškai.

Kiekvieno kamieninio akademinio padalinio individualaus studijų plano sudarymo tvarkos skiriasi, dėl to, norėdamas susidaryti individualų studijų planą, kreipkis į savo padalinio studijų skyrių arba informacijos ieškok savo padalinio tinklalapyje.

Daugiau informacijos apie individualų studijų planą gali rasti Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia).

Taip pat nepabijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).