Studijų personalizavimas Vilniaus universitete neapsistoja tik individualiosiomis studijomis, studentams yra suteikiama galimybė sudaryti individualų studijų planą. Individualaus studijų plano sudarymas yra būdas dar labiau savo studijas pritaikyti asmeniniams interesams ar poreikiams.

Individualus studijų planas – studento prašymu ir studijų programos komiteto sutikimu nustatomas (ir esant poreikiui keičiamas) studijuojamų dalykų (modulių) ir jų atsiskaitymo individualus išdėstymas semestro (-ų) metu.

Kiekvieno kamieninio akademinio padalinio individualaus studijų plano sudarymo tvarkos skiriasi, dėl to, norėdamas susidaryti individualų studijų planą, kreipkis į savo padalinio studijų skyrių arba informacijos ieškok savo padalinio tinklalapyje.

Daugiau informacijos apie individualų studijų planą gali rasti Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia).

Taip pat nepabijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).