Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA)

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

Iš viso VU SA turi 15 padalinių kiekviename kamieniniame akademiniame padalinyje (fakultete, institute arba centre) ir vieną Centrinį biurą, įsikūrusį VU Centriniuose rūmuose, Observatorijos kiemelyje.

Vizija, misija, vertybės

VU SA vizija – atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui vieningoje Vilniaus universiteto bendruomenėje.

VU SA misija – efektyviai atstovaujant Vilniaus universiteto studentams bei puoselėjant universitetinę kultūrą, kurti palankiausias sąlygas studento saviraiškai.

Atvirumas, atsakomybė, veiklos kokybė, vieningumas ir tobulėjimas – tai principai ir vertybės, kuriomis VU SA grindžia savo veiklą.

Veikla

VU SA:

 • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų. Tai – vienintelė studentų savivalda Lietuvoje, savo studentams atstovaujanti nacionaliniu lygmeniu savarankiškai;
 • padeda tobulinti studijų procesą Universitete ar Tavo padalinyje – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, VU SA dalyvauja studentams aktualių klausimų svarstyme ir priėmime, remdamasi studentų poreikiais tobulina studijų reglamentavimą, konsultuoja visais iškilusiais klausimais;
 • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
 • organizuoja turiningą laisvalaikį – kad metai, praleisti universitete, niekada nepasimirštų;
 • skleidžia informaciją – kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis.

Įsivaizduoti VU SA veiklą geriau padės praėjusių metų VU SA veiklos ataskaita.

Kviečiame sekti VU SA Facebook puslapį, kuriame rasite visas naujienas bei informaciją apie organizacijos veiklą.

Vieningai Už Studentų Ateitį!

Erasmus Student Network Vilnius University

Erasmus Student Network Vilnius University (ESN Vilnius University) – VU SA programa bei tarptautinio mainų studentų tinklo dalis, skatinanti studentų mobilumą bei padedanti užsienio studentams integruotis Universitete ir visuomenėje, supažindinant juos su studijų tvarka, mūsų šalies kultūra bei tradicijomis. Veikla vykdoma Jie vykdo tiek Vilniuje, tiek Kaune.

ESN Vilnius University turi mentorystės programą (ESNbuddy) – mainų studentai gauna savanorius – mentorius, kurie tiesiogiai suteikia pagalbą įvairiais praktiniais klausimais (bendrabučiai, viešasis transportas, kaip užsisakyti internetą ir kita). Be mentorystės programos, yra dar 6 komitetai, kurių veikla – nuo renginių organizavimo iki internetinio puslapio administravimo. Komitetų veiklų pagrindinis tikslas – organizuoti akiratį praplečiančias veiklas kolegoms iš įvairių pasaulio šalių. Daugiau informacijos.

Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams

VU SA stovykla, skirta vyresnių klasių mokiniams, norintiems iš arčiau susipažinti su VU ir juos dominančiomis studijomis jame. Daugiau informacijos

Šio projekto idėja kilo pastebėjus, jog nemažai studentų, studijų metu, supranta, kad per mažai domėjosi prieš įstodami, ir pasirinktos studijos nėra jiems skirtos. Taip gimė SMMS – trumpa mokslinė stovykla, kurios metu moksleiviai turi galimybę ne tik susipažinti ir gyvai pabendrauti su studentais, tačiau taip pat sudalyvauti kuratorių (studentų) organizuojamose veiklose, kurios leidžia moksleiviams iš praktinės pusės susipažinti su norima studijuoti mokslo niša bei daugiau sužinoti apie kitas mokslines sritis. Daugiau informacijos

Sąžiningai

Sąžiningai“ – VU SA programa, puoselėjanti VU bendruomenės akademinę etiką bei vykdanti akademinio nesąžiningumo prevenciją: mažinanti nusirašinėjimo, plagijavimo bei rašto darbų pirkimo atvejus. Šiuo tikslu „Sąžiningai“ nariai preventyviai stebi studentų atsiskaitymus, organizuoja įvairaus pobūdžio akademinius renginius, diskusijas, informacines kampanijas, atlieka tyrimus, rengia straipsnius bei apžvalgas.

Be etikečių

„Be etikečių“ – 2010 metais susikūrusi VU SA programa, kuri aktyviai veikia socialinės atskirties mažinimo ir žmogaus teisių srityse. Programa siekia pagerinti emocinę universiteto aplinką, vykdo fotografijos projektą  „VU veidai“, kuriuo siekia parodyti universiteto bendruomenės įvairiapusiškumą. Pagrindinės programos vertybės – lygybė, atvirumas ir pagarba kiekvieno žmogaus individualumui, o vizija – tokia Vilniaus Universiteto bendruomenė, kurioje kiekvienas žmogus būtų priimtas toks, koks jis yra. „Be etikečių“ misija – skatinti universiteto bendruomenę ugdyti savo tolerancijos lygį įvairioms asmenų grupėms: nuo kitos rasės žmonių iki tų, kurie serga depresija. Taip pat programos nariai siekia laužyti mitus ir stigmas, apsupusius mažumų grupes, tokias kaip LGBTQ+ bendruomenės narius ar sergančius įvairiomis psichologinėmis ligomis. Daugiau informacijos.

VU Savanorių centras

Kodėl verta savanoriauti?

Nes tai galimybė:

 • Savo gebėjimais ir laiku prisidėti prie tvaresnės visuomenės kūrimo
 • Susipažinti su naujais žmonėmis
 • Praturtinti savo gyvenimo aprašymą (CV)
 • Atpažinti sritį, kurioje norėtum toliau save tobulinti
 • Gauti rekomendaciją stipendijai
 • Savanoriškai veiklai skirtos valandos ir vieta gali būti įrašytos į aukštojo mokslo diplomo priedėlį

Visą informaciją rasite VU Savanorių centro tinklapyje.

Savanorystės projektas „Kelrodė žvaigždė

Tai unikali programa, veikianti Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose, paremta individualia, ilgalaike, stabilia vaiko ir savanorio draugyste. VU studentai dalį savo laiko skiria 3-6 klasių mokiniams, kurie šiuo metu patiria bendravimo ar elgesio sunkumus arba tiems kuriems yra sunkiau įsitraukti į bendruomeninį gyvenimą. Studentai ir vaikai kartu ruošia namų darbus, turiningai ir saugiai leidžia laisvalaikį, bendrauja neformalioje aplinkoje, kuria lygiavertį santykį.

Savanoriškos veiklos galimybės Vilniaus universitete

Vilniaus universiteto neakademiniai padaliniai kviečia studentus ir darbuotojus savo laiku ir gebėjimais prisidėti prie universiteto kūrimo bei norimų kompetencijų ugdymo savanorystės metu. Galimybes rasite čia.

Savanoriškos veiklos galimybės už Universiteto ribų 

Vilniaus universiteto savanorių centras siekia, jog studentai ir darbuotojai turėtų kuo platesnes galimybes pasirinkti jiems priimtiną savanorišką veiklą, todėl bendradarbiauja su savanorius priimančiomis organizacijomis. Galimybes rasite čia.

Vilniaus universiteto Karjeros dienos

Vilniaus universiteto Karjeros dienos (VU KD) – vienas didžiausių VU SA projektų, kuris studentams padeda susipažinti su būsimais darbdaviais, užmegzti kontaktus ir savarankiškai pradėti karjerą, o įmonėms suteikia puikią galimybę susirasti būsimų savo sričių ekspertų ir naujų darbuotojų. Šiuo projektu suteikiama abipusė nauda tiek mūsų studentams, tiek dalyvaujančioms įmonėms, kadangi sudaromos sąlygos sukurti abipusius santykius, kurie galės plėtotis ateityje. Taip pat projektas leidžia studentams įsitvirtinti darbo rinkoje ir tapti paklausiais savo srities specialistais. Daugiau informacijos

Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas

Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas – tai studentų organizacija, skaičiuojanti jau dešimtus gyvavimo metus ir vienijanti energetika besidomintį jaunimą, atvira ne tik studijuojantiems fiziką, bet ir kitų sričių studentams.

Klubo nariai rūpinasi savo įkurtu Antalieptės energetikos muziejumi, vyksta į ekskursijas po skirtingus energetikos objektus ir institucijas, rengia paskaitas, savanoriauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, atlikdami tyrimus ir skelbdami savo poziciją siekia gerinti Lietuvos energetikos būklę ir priimamų svarbių nacionalinių sprendimų kokybę.

Jaunųjų energetikų klubas – vienintelė jaunimo organizacija Lietuvoje, tikslingai plėtojanti energetikos temą. Daugiau informacijos

VU Rašytojų klubas

VU Rašytojų klubo tikslas yra ne tik burti rašančius žmones, tačiau ir skatinti labiau domėtis literatūra, pažvelgti į ją iš kūrėjo, kritiko, skaitytojo ir klausytojo pusės. Klubo nariai rengia atviras paskaitas, savos kūrybos skaitymo renginius, organizuoja susitikimus su kitais kūrėjais, rašo straipsnius literatūrinėmis temomis, rengtų renginių recenzijas. Ateinančiais metais klubas sieks dar labiau plėsti savo veiklą: planuojama rengti debatus, bendradarbiauti su įvairiais padaliniais. VU Rašytojų klubas suteikia galimybių tobulėti kaip asmenybei, skatina laisvą saviraišką, padeda įveikti scenos baimę, suteikia daug kompetencijų ryšių su visuomene, komunikacijos, organizacinėje ir marketingo srityse. Daugiau informacijos

Universiteto LGBT+ grupė

Universiteto LGBT+ grupė yra Vilniaus universiteto LGBT+ studentus, darbuotojus ir alumnus bei juos palaikančius asmenis vienijanti asociacija. Prie grupės taip pat prisijungia ir aktyviai dalyvauja savanoriai iš kitų aukštųjų mokyklų. Universiteto LGBT+ grupė dirba keliomis skirtingomis kryptimis. Pirma, telkiame LGBT+ ir juos palaikančiųjų bendruomenę Vilniaus universitete. Visi kartu kuriame saugią aplinką, kurioje svarbus vienas kito priėmimas ir palaikymas. 

Antra, keliame VU LGBT+ bendruomenei svarbius klausimus ne tik Vilniaus universiteto, bet ir nacionaliniu mastu. Siekiame, kad jauno žmogaus balsas būtų išgirstas, o kalbos virstų konkrečiais veiksmais mūsų universitete ir už jo ribų.

Ir trečia, šviečiame visuomenę LGBT+ ir žmogaus teisių temomis, keliame klausimus apie vyraujančias lyčių normas. Tai įvairios diskusijos, paskaitos, dirbtuvės, kuriose kiekvienas gali ateiti bei dalyvauti ir taip pat visi laukiami prisidėti prie šių renginių organizavimo. Renginiuose kviestiniai lektoriai ir prelegentai paliečia įvairius žmogaus teisių klausimo aspektus ir kviečia į dialogą su visuomene. 

Jei ir Tu nori kurti atvirą įvairovei universitetą, prisijunk!

Vilniaus universiteto Studentų investicinis fondas

Vilniaus universiteto Studentų investicinis fondas (VU SIF) – VU SA įsteigtas pirmasis ir didžiausias toks fondas Lietuvoje, skatinantis jaunimą domėtis investicijų valdymu. Kiekvienais metais iš septynių VU studentų suburiama fondo valdyba, kuri įgyja galimybę valdyti tikrą 10 tūkst. eurų investicinį portfelį. Fondo valdybos nariams yra suteikiama galimybė mokytis iš tikrų šios srities profesionalų, o sudaryta mokymų programa užtikrina nenutrūkstamą ir kryptingą darbą siekiant tapti tikru šios srities specialistu. Įgytas žinias fondo valdybos nariai pritaiko analizuodami finansinius instrumentus, kurie yra kotiruojami pasaulio bei Baltijos regiono vertybinių popierių biržose. Ieškodami pelningų ilgalaikio investavimo sprendimų, fondo valdybos nariai atlieka kruopščią fundamentinę ir techninę finansinių instrumentų analizę, o įgyta patirtimi dalijasi rašydami straipsnius, kurie yra publikuojami žurnale „Investuok“. Daugiau informacijos

VU Žygeivių klubas

Vilniaus universiteto žygeivių klubas ne pelno siekianti organizacija, burianti aktyvų poilsį ir keliones mėgstančius žmones. Nors esame Vilniaus universiteto bendruomenės dalis, mūsų klubo nariais gali tapti ne tik VU studentai, bet visi, trokštantys keliauti ir kuo daugiau laiko praleisti gamtoje bei smagioje kompanijoje. Ketvirtadienio vakarais, mūsų būstinėje, Saulėtekio al. 31, Vilniuje dalinamės kelionių įspūdžiais, kurie dažnai peržengia ne vien šalių sienas, bet ir žemynų kontūrus, o savaitgaliais organizuojame žygius Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų apylinkėse – slidėmis, dviračiais, pėdomis ir baidarėmis. Daugiau informacijos facebook puslapyje arba Vilniaus universiteto žygeivių klubas ir puslapyje