• Jei esi priimtas studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje, turi sumokėti studijų kainą už semestrą iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.
  • Jei pateikei prašymą dėl paskolos studijų įmokai sumokėti, mokėjimo terminas gali būti atidėtas iki paskolos gavimo, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir gegužės 1 d. (pavasario semestre).
  • Fakulteto dekanas gali leisti studijų įmoką mokėti dalimis arba atidėti studijų įmokos mokėjimą. Studijų įmoką gali būti leista mokėti ne daugiau nei trimis dalimis. Pirmoji studijų įmokos dalis neturi būti mažesnė nei 30 procentų mokėtinos sumos ir turi būti sumokama ne vėliau nei iki einamojo semestro pirmojo studijų mėnesio paskutinės dienos. Atidėjus arba leidus studijų įmoką mokėti dalimis, studentas (klausytojas) privalo visiškai atsiskaityti su Universitetu iki: rudens semestre – gruodžio 1 d., pavasario semestre – gegužės 1 d.

Studijų įmoka gali būti sumažinta:

  • aktyviai sportuojantiems ir Universitetui atstovaujantiems studentams;
  • aktyviai Universiteto mokslinėje veiklos dalyvaujantiems studentams;
  • ne mažiau kaip du metus aktyviai Universiteto kultūrinėje veikloje dalyvaujantiems studentams.

Studijų įmoka gali būti sumažinta ir kitais kamieninio akademinio padalinio tarybos nustatytais atvejais.

Visais atvejais studijų įmoka yra sumažinama vienam semestrui ne mažiau kaip 30 procentų ir ne daugiau kaip 90 procentų.

Daugiau informacijos apie studijų įmokas ir mokėjimą už studijas gali rasti Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos apraše arba Vilniaus universiteto internetiniame puslapyje.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į VU Studentų paslaugų ir karjeros skyrių ar VU SA konsultavimo grupės konsultantus.