VU Studentų atstovybė irgi konsultuoja! Tau padės:

  • Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) konsultantai.
  • Vilniaus universiteto Studentų atstovybės centrinio biuro (VU SA CB) koordinatoriai.
  • Vilniaus universiteto Studentų atstovybės padalinio (VU SA P) koordinatoriai.

Kur kreiptis?

  • Atstovų koordinatorius yra atsakingas už studentų atstovų studijų programų komitetuose ir kituose su studijomis susijusiuose organuose veiklą. 
  • Socialinio proceso reikalų koordinatorius atsakingas už konsultavimą socialiniais (stipendijų, išmokų, paskolų, socialinės aplinkos gerinimo) klausimais.
  • Akademinio proceso reikalų koordinatorius atsakingas už konsultavimą akademiniais klausimais (individualios studijos, studijų keitimas, akademinės etikos nusižengimai)
  • Centrinio biuro LSP koordinatorius padeda studentams spręsti su LSP susijusias problemas.