VU Studentų atstovybė irgi konsultuoja! Tau padėsL

  • Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) konsultantai.
  • Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) koordinatoriai.
  • Vilniaus universiteto Studentų atstovybės padalinio (VU SA P) koordinatoriai.

Kur kreiptis?

  • Atstovų koordinatorius yra atsakingas už studentų atstovų studijų programų komitetuose ir kituose su studijomis susijusiuose organuose veiklą. 
  • Socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorius padeda studentams spręsti socialines ir akademines problemas.
  • LSP koordinatorius padeda studentams spręsti su LSP susijusias problemas.