Pasirenkamieji dalykai

Studijų programos dalykai yra skirstomi į privalomuosius ir pasirenkamuosius. Jeigu pasirenkamieji dalykai (PD) yra numatyti studijų programoje, studentas juo turi pasirinkti per VU informacinę sistemą:  

  • Iki gruodžio mėnesio 15 dienos, jei pasirenkamasis dalykas turėtų vykti pavasario semestre;  
  • iki  gegužės mėnesio 15 dienos, jei pasirenkamasis dalykas turėtų vykti rudens semestre.  

Jeigu tavo studijų plane PD yra numatytas pirmame semestre, dalyką turėsi pasirinkti per pirmąsias dvi semestro savaites. 

Jeigu atėjęs į pirmąjį pasirenkamojo dalyko užsiėmimą suprasi, jog šis dalykas nėra skirtas tau – nenusimink, nes studentai gali pakeisti savo PD pasirinkimą per pirmąsias dvi semestro savaites. 

Daugiau informacijos apie pasirenkamuosius dalykus gali rasti VU studijų nuostatų 3-iajame skyriuje. 

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).