Studijų programos dalykai yra skirstomi į privalomuosius, pasirenkamuosius  ir individualiųjų studijų  dalykus. Jeigu pasirenkamieji dalykai (PD) yra numatyti studijų programoje, studentas juos turi pasirinkti per VU informacinę sistemą:  

  • Nuo gruodžio 1 d. Iki 7  d., jei pasirenkamasis dalykas turėtų vykti rudens semestre;
  • Nuo gegužės 1 d. Iki 7 d., jei pasirenkamasis dalykas turėtų vykti pavasario  semestre. 

Jeigu atėjęs į pirmąjį pasirenkamojo dalyko užsiėmimą suprasi, jog šis dalykas nėra skirtas Tau – nenusimink, nes studentai gali pakeisti savo PD ir /  ar individualiųjų studijų pasirinkimą per pirmąsias dvi semestro savaites.