Visais su studijomis susijusiais klausimais galima kreiptis į

Studijų prodekanę doc. dr. Olga Rancova

 (8 5) 236 6002

 olga.rancova@ff.vu.lt

Kiekviena VU studijų programa turi už ją atsakingą studijų programos komitetą (SPK). Tai yra darinys, stebintis atitinkamos studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, atliekantis studijų programos vertinimo analizę bei teikiantis sprendimo būdus identifikuotoms studijų programos problemoms spręsti.

Kiekviename SPK yra bent po vieną studentų atstovą, kurio pareiga yra užtikrinti, kad studijų programa būtų kuo labiau orientuota į studento poreikius.


Bakalauro Programos

Fizikos SPK pirmininkas: Prof. dr. Mikas Vengris, mikas.vengris@ff.vu.lt

Fizikos SPK studentų atstovas: Raimondas Šiškevičius, +37068751449; raimondas.siskevicius@ff.stud.vu.lt

Taikomosios fizikos SPK pirmininkas: Dr. Justinas Čeponkus, justinas.ceponkus@ff.vu.lt

Taikomosios fizikos SPK studentų atstovė: Kamilė Bareikaitė, +37069185283, kamile.bareikaite@ff.stud.vu.lt

Elektronikos ir telekomunikacijų technologiijų SPK pirmininkas: Dr. Tomas Šalkus, tomas.salkus@ff.vu.lt

Elektronikos ir telekomunikacijų technologiijų SPK studentų atstovė: Urtė Toliušytė, +37065336398; urte.toliusyte@ff.stud.vu.lt

Kompiuterinės fizikos ir modeliavimo SPK pirmininkas: Doc. dr. Mindaugas Mačernis, mindaugas.macernis@ff.vu.lt

Kompiuterinės fizikos ir modeliavimo SPK studentų atstovas: Rokas Tamėnas, +37065617810; rokas.tamenas@ff.stud.vu.lt

Aukštųjų technologijų ir verslo SPK pirmininkas: Doc. dr. Pranciškus Vitta, pranciskus.vitta@ff.vu.lt

Aukštųjų technologijų ir verslo SPK studentų atstovas: Augustas Jurevičius, +37061884743; augustas.jurevicius@ff.stud.vu.lt

Šviesos technologijų SPK pirmininkė: Doc. dr. Renata Butkutė, renata.butkute@ff.vu.lt

Šviesos technologijų SPK studentų atstovas: Giedrius Puidokas, +37060391690; giedrius.puidokas@ff.stud.vu.lt


Magistro Programos

Gyvybės ir cheminės fizikos SPK pirmininkas: Prof. dr. Saulius Bagdonas, saulius.bagdonas@ff.vu.lt

Gyvybės ir cheminės fizikos SPK studentų atstovė: Ieva Neimantaitė, 

Lazerinės fizikos ir optinės technologijos SPK pirmininkas: Prof. dr. (HP) Audrius Dubietis, audrius.dubietis@ff.vu.lt

Lazerinės fizikos ir optinės technologijos SPK studentų atstovė: Kamilė Tulaitė, +37064530768; kamile.tulaite@gmail.com

Lazerinės technologijos SPK pirmininkas: Prof. habil. dr. Valdas Sirutkaitis, valdas.sirutkaitis@ff.vu.lt

Lazerinės technologijos SPK studentų atstovas: Kristijonas Silius

Fotonikos ir nanotechnologijų SPK pirmininkas: Prof. dr. Vincas Tamošiūnas, vincas.tamosiunas@ff.vu.lt

Fotonikos ir nanotechnologijų SPK studentų atstovas: Džiugas Litvinas, 

Elektronikos ir telekomunikacijų technologijų SPK pirmininkas: Prof. dr. Robertas Grigalaitis, robertas.grigalaitis@ff.vu.lt

Elektronikos ir telekomunikacijų technologijų SPK studentų atstovas: Arnoldas Solovjovas, +37063836830; arnoldas.solovjovas@ff.stud.vu.lt

Teorinės fizikos ir astrofizikos SPK pirmininkas: Prof. dr. Darius Abramavičius, darius.abramavicius@ff.vu.lt

Teorinės fizikos ir astrofizikos SPK studentų atstovas: Edvinas Gvozdiovas, +37061424525; edvinas.gvozdiovas@ff.stud.vu.lt

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

VU SA:

  • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų. Tai – vienintelė studentų savivalda Lietuvoje, savo studentams atstovaujanti nacionaliniu lygmeniu savarankiškai;
  • padeda tobulinti studijų procesą Universitete ar Tavo padalinyje – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, VU SA dalyvauja studentams aktualių klausimų svarstyme ir priėmime, remdamasi studentų poreikiais tobulina studijų reglamentavimą,  konsultuoja visais iškilusiais klausimais;
  • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
  • organizuoja turiningą laisvalaikį – kad metai, praleisti universitete, niekada nepasimirštų;
  • skleidžia informaciją – kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis.

Kiekviename padalinyje dirba koordinatorių komanda, su VU SA Fizikos fakultete koordinatorių komanda gali susipažinti čia.

Kuratorių programa – VU SA įgyvendinamas projektas, kurio dalyviai – vyresnių kursų savanoriai studentai – padeda pirmakursiams sklandžiai įsilieti į universiteto gyvenimą.

Specialius mokymus išklausę kuratoriai supažindina universiteto naujokus su studijų tvarka ir VU tradicijomis, padeda spręsti akademinius bei socialinius klausimus, teikia visą informaciją, kurios gali prireikti įstojus. 2000 metais Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje gimusi idėja vėliau išplito ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dar prieš mokslo metų pradžią naujieji studentai yra kviečiami dalyvauti pirmakursių stovyklose, organizuojamose kiekvieno VU SA padalinio kuratorių. Vėliau vyksta neformalūs susitikimai, kurių metu pirmakursiai susipažįsta su kurso draugais bei dėstytojais, gauna žinių apie studijų procesą, fakulteto (centro/instituto) struktūrą, finansinę paramą ir popaskaitinės veiklos galimybes.

Savo padalinio kuratorių kontaktus gali rasti čia.

FiDi (Fiziko diena) yra kasmet vykstanti VU Fizikos fakulteto studentų organizuojama šventė, kuri, dėl savo gilių tradicijų ir dydžio, yra užsitarnavusi Vilniaus miesto šventės statusą. Nuo pat pirmojo 1969 m. įvykusio FiDi gimimo, ji tapo išskirtiniu reiškiniu, kuris kasmet pristato nemažai naujovių ir nesustoja evoliucionavęs. Tai fizikos ir kūrybingumo šventė, kuri leidžia pasauliui patirti, kokios smagios,  keistos ir inovatyvios idėjos gali gimti fidistų galvose, FiDi būdas pasidalinti jomis ir pasidžiaugti kitų kūriniais.