Dekanė

Prof. dr. Inesa ŠEŠKAUSKIENĖ
Tel. (8 5) 268 7205
El. paštas inesa.seskauskiene@flf.vu

Dėl priėmimo tartis iš anksto telefonu ar el. paštu


Studijų prodekanė

Doc. dr. Diana ŠILEIKAITĖ-KAISHAURI
Tel. (8 5) 268 7201
El. paštas diana.sileikaite@flf.vu.lt

Dėl priėmimo tartis iš anksto telefonu ar el. paštu


Bakalauro studijų koordinatorė

Kamilė BANDONYTĖ
Tel. (8 5) 268 7202
El. paštas studijos@flf.vu.lt

Bakalauro nuolatinės studijos; studijų proceso koordinavimas; studentų konsultavimas visais studijų proceso klausimais


Akademinių ir neįgaliųjų reikalų konsultantė

Aušrinė GEDMINAITĖ
Tel. (8 5) 268 7208
El. paštas studijos@flf.vu.lt

Konsultavimas akademiniais klausimais; bendradarbiavimas su mokyklomis


Magistrantūros studijų koordinatorė

Jekaterina JEFREMOVA
Tel. (8 5) 268 7203
El. paštas studijos@flf.vu.lt

Magistrantūros studijos, papildomosios studijos; bakalauro gretutinės studijos, profesinė praktika, akademinės pažymos, studijų įmokos


Neformaliojo švietimo koordinatorė

Rita VICKIENĖ
Tel. (8 5) 268 7264
El. paštas rita.vickiene@flf.vu.lt

Mokymosi visą gyvenimą (MVG) programos; Ne programos studijų dalykai (NPD); laisvųjų klausytojų sutartys; Kalbų mokyklos koordinavimas

Kiekviena VU studijų programa turi už ją atsakingą studijų programos komitetą (SPK). Tai yra darinys, stebintis atitinkamos studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, atliekantis studijų programos vertinimo analizę bei teikiantis sprendimo būdus identifikuotoms studijų programos problemoms spręsti.

Kiekviename SPK yra bent po vieną studentų atstovą, kurio pareiga yra užtikrinti, kad studijų programa būtų kuo labiau orientuota į studento poreikius.

Filologijos fakulteto Studijų programos komitetų narių kontaktus gali rasti čia.

Studentų atstovų kontaktus Studijų programų komitetuose gali rasti čia.

Filomatai: mokslinė draugija

Filomatai (lot. Philomathes: Societas Scientiarum Facultatis Philologiae) yra akademinė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filologijos fakultete organizacija. Tai savanoriška, savarankiška ir visuomeniniu pagrindu veikianti mokslinė draugija, vienijanti Vilniaus universiteto studentus, pedagogus, mokslo darbuotojus, alumnus bei visus, siekiančius išsaugoti ir plėtoti humanitarinių studijų tradicijas Lietuvoje. Filomatai ir šiandien, minėdami 200 metų tradiciją, vadovaujasi senuoju šūkiu – tėvynė, mokslas, dora!


Alumnų draugija

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto alumnų draugija siekia, kad ir pabaigus studijas Jūsų ryšys su Alma Mater nenutrūktų. Nepriklausomai nuo to, ar baigėte Fakultetą tik pastaraisiais metais, ar prieš daugelį metų, mums bus labai malonu, jei vėl sugrįšite į Fakultetą.


Klasikų Asociacija (Societas Classica)

Klasikų Asociacija (Societas Classica) įsteigta 2007 m. Vienas svarbiausių Asociacijos veiklos tikslų – užtikrinti Klasikinės filologijos ir Antikos kultūros sklaidą Lietuvoje. Societas Classica vienija ne tik akademinę bendruomenę – dėstytojus, Klasikinės filologijos alumnus ir studentus, pedagogus, bet ir tuos, kuriuos domina antikinis paveldas ir jo sklaida Vakarų kultūroje ir ypač Lietuvoje. 


Lietuvių kalbos draugija

Lietuvių kalbos draugija nevyriausybinė organizacija,vienijanti įvairių specialybių ir įvairaus išsilavinimo žmones, kurie rūpinasi lietuvių kalbos būkle, domisi kalbos tyrimais ir kalbinio gyvenimo naujienomis.


Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija LITAKA

LITAKA yra organizacija, jungianti tyrėjus, pedagogus, mokslo, pedagogikos, visuomenės ir kitas institucijas bei asmenis, kurių veikla yra susijusi su taikomosios kalbotyros sritimi.  LITAKA įkurta 2007 metais.


LITUANISTŲ SAMBŪRIS

Savanoriška organizacija, vienijanti mokslininkus, mokytojus, studentus ir kultūros veikėjus, norinčius bei galinčius puoselėti, kurti ir skleisti lituanistiką, pasiruošusius aktyviai reaguoti į dabarties aktualijas, suvokiančius lituanistikos gyvavimą kaip tautos identiteto pamatą.

Padalinio dienos virsta naktimis

Filologų naktys – Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filologijos fakultete organizuojamas renginys. Fakultetinės dienos – graži universiteto tradicija, tačiau filologas nebūtų filologas, jeigu į šią tradiciją neįpintų truputį romantikos dienas pakeisdamas naktimis. 

Be filologų, o gal tiksliau, be vienos kadaise surytos filologės, nebūtų ir FiDi.  Svarbi fizikų šventės dalis – eisena į filologijos fakultetą. Tai jausmingiausi fizikų šventės momentai. Gedimino prospektas trumpam virsta keliu, kuris atgailaujančius fizikus veda į VU Filologijos fakultetą. Policija, orkestras, šokėjos, minia pulsuojančių širdžių ir šventės kaltininkas gražuolis Dinas Zauras – visa tai tam, kad merginos atleistų už kadaise, anot legendos, Dino Zauro prarytą filologę. Pasiekus kelionės tikslą, fizikų ir filologų gentys susijungia užtvirtindamos tai priesaika ir Filofizijos genties šokiu. 


Fakulteto bendruomenės leidinys „Citadelė“

„Citadelė“ – Filologijos fakulteto bendruomenės leidinys, kuriamas fakulteto studentų. Idėja sukurti laikraštį, kuris būtų pasiekiamas visai fakulteto bendruomenei, gimė jubiliejinio „Filologijos rudens“ proga. Visą savo gyvavimo laikotarpį laikraštis keitėsi, tačiau keitėsi ne tik temos, bendruomenei svarbios problemos, bet ir komanda. Atsinaujinusi „Citadelė“ nesistengia būti pavyzdžiu ar mokyti filologinio gyvenimo tiesų, tačiau prižada pateikti fakulteto realybę tokią, kokia ji yra, ir supažindinti su žmonėmis, kurie turi savo nuomonę ir įkvepia tobulėti bei ieškoti savęs.


Kitos fakulteto tradicijos:
 • Filologijos ruduo (renginys, kurio metu organizuojamos paskaitos, kūrybos skaitymai)
 • Imatrikuliacijos ceremonija (išlikusi tik filologijos fakultete)
 • Studentiška tradicija – kaskart sutikus paglostyti filologyno katiną Vincą. Ypač prieš egzaminą. 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

VU SA:

 • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų. Tai – vienintelė studentų savivalda Lietuvoje, savo studentams atstovaujanti nacionaliniu lygmeniu savarankiškai;
 • padeda tobulinti studijų procesą Universitete ar Tavo padalinyje – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, VU SA dalyvauja studentams aktualių klausimų svarstyme ir priėmime, remdamasi studentų poreikiais tobulina studijų reglamentavimą,  konsultuoja visais iškilusiais klausimais;
 • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
 • organizuoja turiningą laisvalaikį – kad metai, praleisti universitete, niekada nepasimirštų;
 • skleidžia informaciją – kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis.

Kiekviename padalinyje dirba koordinatorių komanda, su VU SA Filologijos fakultete koordinatorių komanda gali susipažinti čia.

Kuratorių programa – VU SA įgyvendinamas projektas, kurio dalyviai – vyresnių kursų savanoriai studentai – padeda pirmakursiams sklandžiai įsilieti į universiteto gyvenimą.

Specialius mokymus išklausę kuratoriai supažindina universiteto naujokus su studijų tvarka ir VU tradicijomis, padeda spręsti akademinius bei socialinius klausimus, teikia visą informaciją, kurios gali prireikti įstojus. 2000 metais Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje gimusi idėja vėliau išplito ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dar prieš mokslo metų pradžią naujieji studentai yra kviečiami dalyvauti pirmakursių stovyklose, organizuojamose kiekvieno VU SA padalinio kuratorių. Vėliau vyksta neformalūs susitikimai, kurių metu pirmakursiai susipažįsta su kurso draugais bei dėstytojais, gauna žinių apie studijų procesą, fakulteto (centro/instituto) struktūrą, finansinę paramą ir popaskaitinės veiklos galimybes.

Savo padalinio kuratorių kontaktus gali rasti čia.

Universitete siūlome galimybes mokytis kalbų:

Filologijos fakultete organizuojami kalbų kursai pagal šias neformaliojo švietimo programas:

 • Estų kalba
 • Graikų kalba
 • Kartvelų (gruzinų) kalba
 • Kroatų kalba
 • Latvių kalba
 • Rumunų kalba
 • Slovėnų kalba
 • Turkų kalba
 • Vengrų kalba

Juos, kaip neformaliojo švietimo programos klausytojas, nemokamai gali lankyti kiekvienas, užsiregistravęs VU mokymosi visa gyvenimą informacinėje sistemoje.

Taip pat siūlome užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos. Visą informaciją apie Lituanistinių studijų katedros vykdomus lietuvių kalbos kursus rasite čia: http://www.lsk.flf.vu.lt/

Dar vieną galimybę mokytis kalbų siūlo Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto Kalbų mokykla. Joje įvairias lygiais galima mokytis:

 • Anglų kalbos
 • Ispanų kalbos
 • Italų kalbos
 • Prancūzų kalbos
 • Rusų kalbos
 • Vokiečių kalbos

Registracija į šiuos kursus skelbiama VU Filologijos fakultete Užsienio kalbų institute.