DEKANATAS

Esant klausimams, kreiptis darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 14 iki 17 val. telefonu ar el. paštu

Dekanas
prof. dr. (HP) Arūnas Poviliūnas
213 kab., tel.(8 5) 266 7601, el. paštas arunas.poviliunas@fsf.vu.lt 

Ryšių ir projektų prodekanė
Vida Jakutienė
206 kab., tel. (8 5) 266 7621, el. paštas  vida.jakutiene@fsf.vu.lt 

Studijų prodekanė
dr. Jolanta Aleknevičienė
211 kab., tel. (8 5) 266 7602, el. paštas jolanta.alekneviciene@fsf.vu.lt 

Doktorantūros studijų koordinatorė
Jūratė Rapalavičiūtė
108 kab., tel. (8 5) 266 7616, el. paštas jurate.rapalaviciute@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: nuolatinių ir ištęstinių doktorantūros studijų koordinavimas,
fakulteto mokslinės veiklos administravimas. 


STUDIJŲ SKYRIUS

Studijų skyrių rasite 1 aukšte, 108 kabinete
Esant klausimams, kreiptis darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 14 iki 17 val. telefonu ar el. paštu

Studijų skyriaus vadovė

Rūta Dragūnevičienė

108 kab., tel. (8 5) 266 7606, el. p. ruta.draguneviciene@fsf.vu.lt 

Galima kreiptis kilus klausimams dėl: individualaus studijų plano, studijų atnaujinimo ar keitimo, stipendijų, studentų rotacijos, studijų finansavimo keitimo, Erasmus+ bei praktikos.

Studijų koordinatorė
Giedrė Liupševičiūtė
108 kab., tel. (8 5) 266 7607, el. p. giedre.liupseviciute@fsf.vu.lt 

Koordinuoja: Filosofijos instituto kuruojamas studijų programas
Galima kreiptis kilus klausimams dėl: pažymių, praktikos sutarčių, Psichologijos (turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą) studijų programą.

Studijų koordinatorė
Orinta Tumienė
108 kab., tel. (8 5) 268 7191, el. p. orinta.tumiene@fsf.vu.lt

Koordinuoja: Psichologijos instituto kuruojamas studijų programas
Galima kreiptis kilus klausimams dėl: studijų įmokų, finansinių įsipareigojimų, studijų proceso bei pritaikymo studentams, turintiems individualių ugdymosi poreikių.

Studijų koordinatorė

Marija Tarasova
108 kab., tel. (8 5) 266 7629, el.p. marija.tarasova@fsf.vu.lt 

Koordinuoja: Azijos ir transkultūrinių studijų instituto kuruojamas studijų programas, Sociologijos ir socialinio darbo instituto kuruojamas studijų programas

Galima kreiptis kilus klausimams dėl: praktikos sutarčių registravimo.

Studijų koordinatorė
Albina Misiūnaitė
212 kab., tel. (8 5) 266 7600, el. p.  ala.misiunaite@fsf.vu.lt 

Koordinuoja: BUS (bendrąsias universitetines studijas), Profesines pedagogines studijas “Mokyklos pedagogika”
Galima kreiptis kilus klausimams dėl: gretutinių studijų.

Studijų koordinatorė
Vida Leilionienė
412 kab., tel. (8 5) 266 7608, el. p.  vida.leilioniene@fsf.vu.lt 

Galima kreiptis kilus klausimams dėl: auditorijos rezervavimo, pasirenkamųjų dalykų bei tvarkaraščių.

Studijų koordinatorė
Rita Novikienė
412 kab., tel. (8 5) 239 8795, el. p. rita.novikiene@fsf.vu.lt 

Galima kreiptis kilus klausimams dėl: tvarkaraščių.

Studijų koordinatorė
Jolanta Zenkevič.
Tel. (85) 219 3291, el. p. jolanta.zenkevic@fsf.vu.lt

Koordinuoja: Ugdymo mokslų instituto kuruojamas studijų programas.

Studijų kokybės specialistė
Inga Bazienė
el. p. inga.baziene@fsf.vu.lt


BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

Skyriaus vadovė

Janina Markevičienė

206 kab., tel. (8 5) 266 7622, el. paštas janina.markeviciene@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: finansų, viešųjų pirkimų, personalo dokumentacijos, patalpų nuomos administravimas; renginių koordinavimas.

Darbo valandos: Pirmadieniais–Ketvirtadieniais nuo 10.00 iki 16.00 val.
Pietų pertrauka: 13.00–14.00 val.

Vyr. specialistė

Aldona Mačiūnienė

109 kab., tel. 85 266 7604, el. paštas aldona.maciuniene@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: nacionalinių ir tarptautinių projektų administravimas ir kt.

Darbo valandos: Pirmadieniais–Penktadieniais nuo 8.30 iki 17.30 val.
Pietų pertrauka: 13.00–14.00 val.

HUMRE specialistas

Antanas Voznikaitis

tel.(8 5) 219 3096, el. paštas antanas.voznikaitis@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: tyrimų įrangos bei atviros prieigos paslaugų administravimas, įrangos ir jos panaudojimo galimybių viešinimas, techninės pagalbos teikimas.

Darbo valandos:
402 kab.: Antradieniais, Ketvirtadieniais ir Penktadieniais 8.00 – 17.00 val.
M. K. Čiurlionio g. 29: Pirmadieniais ir Trečiadieniais 8.00 – 17.00 val.
Pietų pertrauka: 13.00-14.00 val.

Vyresn. specialistė

Dovilė Butkienė

402 kab., tel.(8 5) 219 3096, el. paštas dovile.butkiene@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: psichologinio įvertinimo instrumentų ir testų, reikalingų studijų procesui, administravimas; pagalba ir konsultacijos dėstytojams bei studentams.

Darbo valandos: Antradieniais ir Ketvirtadieniais 9.00 – 17.00 val.
Pietų pertrauka: 13.00–14.00 val.

Vyr. specialistas-inžinierius

Danielius Leilionas

113 kab., tel. (8 5) 266 7612, el. paštas danielius.leilionas@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: kompiuterių, vaizdo projektorių techninė priežiūra ir administravimas; pagalba ir konsultacijos IT mokslo ir studijų srityse.

Darbo valandos: Pirmadieniais – Penktadieniais nuo 8.30 iki 17.30 val.
Pietų pertrauka: 13.00-14.00 val.


MOKSLO IR PROJEKTŲ SKYRIUS

Ryšių ir projektų prodekanė

Vida Jakutienė

206 kab., tel. (8 5) 266 7621, el. p. vida.jakutiene@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinavimas.

Darbo valandos: Pirmadieniais-Penktadieniais nuo 8.30 iki 17.30 val.
Pietų pertrauka: 13.00–14.00 val.

Projektų koordinatorė

Vilma Kuodytė

109 kab., tel. (8 5) 268 7190, el. p. vilma.kuodyte@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinavimas ir administravimas.

Darbo valandos: Pirmadieniais–Penktadieniais nuo 8.30 iki 17.30 val.
Pietų pertrauka: 13.00–14.00 val.

Projektų koordinatorė

Vincenta Juodkaitė

109 kab., tel. (8 5) 266 7611, el. p. vincenta.juodkaite@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinavimas ir administravimas.

Darbo valandos: Pirmadieniais–Penktadieniais nuo 8.30 iki 17.30 val.
Pietų pertrauka: 13.00–14.00 val.

Projektų koordinatorė

Eglė Narkevičienė

109 kab., tel. (85) 219 3146, el. p. egle.narkeviciene@fsf.vu.lt

Veiklos sritys: nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinavimas ir administravimas.

Darbo valandos: Pirmadieniais–Penktadieniais nuo 8.30 iki 17.30 val.
Pietų pertrauka: 13.00–14.00 val.

Projektų koordinatorė

Adrijana Leonienė

109 kab., tel. (8 5) 219 3048, el. p. adrijana.leoniene@fsf.vu.lt

Veiklos sritys: nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinavimas ir administravimas.

Darbo valandos: Pirmadieniais–Penktadieniais nuo 8.30 iki 17.30 val.
Pietų pertrauka: 13.00–14.00 val.

Mokslinių veiklų administratorė

Jūratė Rapalavičiūtė

108 kab., tel. (8 5) 266 7616, el. p. jurate.rapalaviciute@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: fakulteto mokslinės veiklos administravimas. 

Darbo valandos: Pirmadieniais–Ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val.
Pietų pertrauka: 13.00–14.00 val.

Projektų koordinatorė

Dovilė Tatarėlienė

109 kab., tel. (8 5) 219 3146, el. p. dovile.tatareliene@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinavimas ir administravimas.

Motinystės atostogose

STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI (SPK)

Kiekviena VU studijų programa turi už ją atsakingą studijų programos komitetą (SPK). Tai yra darinys, stebintis atitinkamos studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, atliekantis studijų programos vertinimo analizę bei teikiantis sprendimo būdus identifikuotoms studijų programos problemoms spręsti.

Kiekviename SPK yra bent po vieną studentų atstovą, kurio pareiga yra užtikrinti, kad studijų programa būtų kuo labiau orientuota į studento poreikius.


AZIJOS IR TRANSKULTŪRINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

BAKALAURO PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

Azijos studijos 

Pirmininkas doc. dr. Deimantas Valančiūnas, el. p. deimantas.valanciunas@fsf.vu.lt 

Studentų atstovai:
Edgaras Mikulėnas +37062616104, edgaras.mikulenas@fsf.stud.vu.lt
Emilija Vilkaitė +37063896623, emilija.vilkaite@fsf.stud.vu.lt 

MAGISTRANTŪROS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

Šiuolaikinės Azijos studijos

Pirmininkė doc. dr. Loreta Poškaitė, el. p. loreta.poskaite@fsf.vu.lt

Studentų atstovas Tomas Bedulskij +37067670685, tomas.bedulskij@fsf.stud.vu.lt 


FILOSOFIJOS INSTITUTAS

BAKALAURO PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

Filosofija

Pirmininkas doc. dr. Kęstutis Dubnikas, el. p. kestutis.dubnikas@fsf.vu.lt 

Studentų atstovas Akvilė Venckutė +37062810518, akvile.venckute@fsf.stud.vu.lt

MAGISTRANTŪROS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

Filosofija

Pirmininkas prof. Marius Povilas Šaulauskas, el. p. marius.saulauskas@fsf.vu.lt 

Studentų atstovas Gediminas Šataitis +37064820458, gediminas.sataitis@fsf.stud.vu.lt

Religijos studijos

Pirmininkė prof. dr. Rita Šerpytytė, el. p. rita.serpytyte@fsf.vu.lt 

Studentų atstovas Justas Žemaitis +37069250328, justas.zemaitis@fsf.stud.vu.lt 


PSICHOLOGIJOS INSTITUTAS

BAKALAURO PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

Psichologija

Pirmininkas doc. dr. Antanas Kairys, el. p. antanas.kairys@fsf.vu.lt 

Studentų atstovė Salomėja Plukaitė +37060469798, salomeja.plukaite@fsf.stud.vu.lt 

MAGISTRANTŪROS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

Edukacinė ir vaiko psichologija

Pirmininkė doc. dr. Sigita Girdzijauskienė, el. p. sigita.girdzijauskiene@fsf.vu.lt 

Studentų atstovė Neringa Rugevičiūtė +37062555739, neringa.rugeviciute@fsf.stud.vu.lt

Klinikinė psichologija

Pirmininkė doc. dr. Rasa Barkauskienė, el. p. rasa.barkauskiene@fsf.vu.lt 

Studentų atstovas Jokūbas Gužas +37065438743, jokubas.guzas@fsf.stud.vu.lt 

Organizacinė psichologija

Pirmininkė doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė, el. p. dalia.bagdziuniene@fsf.vu.lt

Studentų atstovė Augustina Jakštonytė +37064563285, augustina.jakstonyte@fsf.stud.vu.lt

Teisės psichologija

Pirmininkas prof. dr. Gintautas Valickas, el. p.  gintautas.valickas@fsf.vu.lt 

Studentų atstovė Akvilė Šimašiūtė +37064363968, akvile.simasiute@fsf.stud.vu.lt

Sveikatos psichologija

Pirmininkė prof. dr. Laima Bulotaitė, el. p. laima.bulotaite@fsf.vu.lt 

Studentų atstovė Jurgita Garšvinskaitė +37063932411, jurgita.garsvinskaite@fsf.stud.vu.lt 


SOCIOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTAS

BAKALAURO PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS 

Kriminologija

Pirmininkas prof. dr. (HP) Aleksandras Dobryninas, el. p. aleksandras.dobryninas@fsf.vu.lt 

Studentų atstovas Ieva Petraitytė +37065407699, ievaapetr@gmail.com

Socialinė politika

Pirmininkas prof. dr. Romas Lazutka, el. p. romas.lazutka@fsf.vu.lt 

Studentų atstovas Justinas Šimas +37067162993, justinas.simas@fsf.stud.vu.lt 

Socialinis darbas

Pirmininkė doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, el. p. jolita.kasalyniene@fsf.vu.lt 

Studentų atstovas Gedminas Baikštys +37067738016, gedminas.baikstys@fsf.stud.vu.lt 

Sociologija

Pirmininkas doc. dr. Liutauras Kraniauskas, el. p. liutauras.kraniauskas@gmail.com

Studentų atstovas Kasparas Butkevičius +37060908963, kasparas.butkevicius@fsf.stud.vu.lt

MAGISTRANTŪROS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

Socialinė politika

Pirmininkė doc. dr. Daiva Skučienė, el. p. daiva.skuciene@fsf.vu.lt 

Studentų atstovas Justinas Šimas +37067162993, justinas.simas@fsf.stud.vu.lt 

Socialinis darbas

Pirmininkė doc. dr. Violeta Gevorgianienė, el. p. violeta.gevorgianiene@fsf.vu.lt

Studentų atstovė Airida Andrulė +37067388639, airida.andrule@fsf.stud.vu.lt 

Sociologija

Pirmininkas prof. habil. dr. (HP) Zenonas Norkus, el. p. zenonas.norkus@fsf.vu.lt

Studentų atstovas ieškomas

Taikomojo ir teorinė kriminologija

Pirmininkas prof. dr. (HP) Aleksandras Dobryninas, el. p. aleksandras.dobryninas@fsf.vu.lt

Studentų atstovas ieškomas


UGDYMO MOKSLŲ INSTITUTAS

BAKALAURO PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

Dalyko pedagogika

Pirmininkė doc. dr. Asta Meškauskienė, el. p.  asta.meskauskiene@fsf.vu.lt 

Studentų atstovai:
Paulius Vitkūnas +37068557571, paulius.vitkunas@fsf.stud.vu.lt 

Vaikystės pedagogika

Pirmininkė doc. dr. Aušra Žemgulienė, el. p. ausra.zemguliene@fsf.vu.lt 

Studentų atstovė Martyna Vilutytė +37060031910, martyna.vilutyte@fsf.stud.vu.lt 

MAGISTRANTŪROS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

Edukologija

Pirmininkė prof. dr. Lilija Duoblienė, el. p. lilija.duobliene@fsf.vu.lt 

Studentų atstovė Karolina Žvikaitė +37069579065, karolina.zvikaite@fsf.stud.vu.lt

 

PROFESINĖS PEDAGOGINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS

Mokyklos pedagogika ir Dalyko pedagogikos gretutinės studijos

Pirmininkė dr. Vita Venslovaitė, el. p. vita.venslovaite@fsf.vu.lt

Studentų atstovai:
Evaldas Mankevičius +37067945261, evaldas.mankevicius@flf.stud.vu.lt
Antrasis studentų atstovas ieškomas

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

VU SA:

  • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų. Tai – vienintelė studentų savivalda Lietuvoje, savo studentams atstovaujanti nacionaliniu lygmeniu savarankiškai;
  • padeda tobulinti studijų procesą Universitete ar Tavo padalinyje – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, VU SA dalyvauja studentams aktualių klausimų svarstyme ir priėmime, remdamasi studentų poreikiais tobulina studijų reglamentavimą,  konsultuoja visais iškilusiais klausimais;
  • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
  • organizuoja turiningą laisvalaikį – kad metai, praleisti universitete, niekada nepasimirštų;
  • skleidžia informaciją – kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis.

Kiekviename padalinyje dirba koordinatorių komanda, su VU SA Filosofijos fakultete koordinatorių komanda gali susipažinti čia.

Kuratorių programa – VU SA įgyvendinamas projektas, kurio dalyviai – vyresnių kursų savanoriai studentai – padeda pirmakursiams sklandžiai įsilieti į universiteto gyvenimą.

Specialius mokymus išklausę kuratoriai supažindina universiteto naujokus su studijų tvarka ir VU tradicijomis, padeda spręsti akademinius bei socialinius klausimus, teikia visą informaciją, kurios gali prireikti įstojus. 2000 metais Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje gimusi idėja vėliau išplito ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dar prieš mokslo metų pradžią naujieji studentai yra kviečiami dalyvauti pirmakursių stovyklose, organizuojamose kiekvieno VU SA padalinio kuratorių. Vėliau vyksta neformalūs susitikimai, kurių metu pirmakursiai susipažįsta su kurso draugais bei dėstytojais, gauna žinių apie studijų procesą, fakulteto (centro/instituto) struktūrą, finansinę paramą ir popaskaitinės veiklos galimybes.

Savo padalinio kuratorių kontaktus gali rasti čia.

„Fiesta Personæ“ – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dienos, renginių ciklas, vykstantis kartą per metus kovo pabaigoje ar balandžio pradžioje. Prasidėjusios nuo dainuojamosios poezijos vakaro, Disputo bei kūrybos knygos, kiekvienais metais dienos darėsi vis rimtesnės, solidesnės, pritraukiančios vis daugiau žmonių iš Universiteto ir viso miesto. Dabar tai didžiausia Fakulteto šventė, kurios tikslas – skatinti Vilniaus universiteto ir miesto bendruomenės kūrybiškumą ir asmeninį tobulėjimą visuomenėje.

FiestaPersonae „Facebook“ puslapis  

VU Azijos ir transkultūrinių studijų instituto organizuojamas kasmetinis, kelias dienas trunkantis renginys, orientuotas į Azijos kultūras – nuo gilias šaknis turinčių senųjų menų iki šiuolaikinės populiariosios kultūros – turkiškos kavos kultūra, kiniškoji tapyba, kaligrafijos paslaptys ir dar daugiau!