ADMINISTRACIJA:

DEKANAS

Prof. Rimvydas Laužikas

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 206 kab.

Tel. +370 5 236 6101 arba +370 5 236 6102.

Mob. +370 610 97 107

El. paštas rimvydas.lauzikas@kf.vu.lt

Galima kreiptis visais universitetiniais klausimais

STUDIJŲ REIKALŲ PRODEKANAS

Doc. Dr. Martynas Petrikas

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 207 kab.

Tel. +370 5 236 6117

El. paštas: martynas.petrikas@kf.vu.lt

Atsako į visus rūpimus klausimus apie studijas

MOKSLO REIKALŲ PRODEKANĖ

Doc. Dr. Zinaida Manžuch

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 518 kab.

Tel. +370 5 236 6019

Mob. +370 671 00 000

El. paštas: zinaida.manzuch@mb.vu.lt

Atsako į visus mokslo klausimus (moksliniai projektai, komandiruotės, mokslo darbai, rašto darbai)


STUDIJŲ SKYRIUS

Į studijų skyrių gali kreiptis dėl studijų administravimo klausimų, dėl akademinių atostogų ir studijų stabdymo, skolų, praktikų, finansavimo, įvairių prašymų.

STUDIJŲ VADOVĖ

Iveta Jakimavičiūtė

Tel. (8 5) 236 6115

El. paštas iveta.jakimaviciute@kf.vu.lt

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 212 kab.

STUDIJŲ ADMINISTRATORĖ

Marta Snarskienė

Tel. (8 5) 219 3042

El. paštas marta.snarskiene@kf.vu.lt

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 512 kab.

RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS VADOVAS

Povilas Šklėrius

Mob. 8 611 24 559

El. paštas povilas.sklerius@kf.vu.lt

Bernardinų g. 11, raštinė (pirmoji laiptinė).

Gali atsakyti apie fakulteto renginius, bendruomenę.

Kiekviena VU studijų programa turi už ją atsakingą studijų programos komitetą (SPK). Tai yra darinys, stebintis atitinkamos studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, atliekantis studijų programos vertinimo analizę bei teikiantis sprendimo būdus identifikuotoms studijų programos problemoms spręsti.

Kiekviename SPK yra bent po vieną studentų atstovą, kurio pareiga yra užtikrinti, kad studijų programa būtų kuo labiau orientuota į studento poreikius.

Studentų atstovų kontaktus Studijų programų komitetuose gali rasti čia.

SMD KF misija vienyti VU KF studentus, siekiančius pagilinti žinias ir praktinius įgūdžius komunikacijos ir informacijos krypties moksluose bei mokslininkus, siekiančius perduoti mokslinio darbo patirtį ir įgūdžius, skatinti, organizuoti bei plėtoti fakulteto studentų mokslo populiarinimo bei mokslo tiriamąją veiklą.

Studentų mokslinės draugijos tikslas – vienyti fakulteto studentus ir mokslininkus, organizuoti mokslų populiarinimo bei tiriamąją veiklą. Draugija rengia mokslines konferencijas, diskusijas bei mokymus informacijos ir komunikacijos mokslų tematika. Prie organizacinės VU KF SMD veiklos gali prisidėti visų trijų studijų pakopų Komunikacijos fakulteto studentai.

Pirmakusių stovykla

Pirmakursių stovyklą – tai tradicija tapęs trijų dienų renginys, kuris yra skirtas pirmakursiams lengviau integruotis į universiteto veiklą. Šioje stovykloje būsimi pirmakursiai yra supažindinami su universiteto bendruomene ir turi galimybę susipažinti su būsimais kursiokais ar fakulteto draugais. Trijų dienų stovykloje yra vykdomi įvairiausi žaidimai bei paskaitos, kurios studentams suteikia žinių bei duoda galimybę naudingai praleisti dienas. Stovykloje taip pat būsimi pirmakursiai susipažįsta su VU SA KF tradicijomis, kurios vyksta jau daugelį metų.


R1

Grįžę su daug įspūdžių pirmakursiai nekantraudami ima ruoštis R1 eisenai.

Jau 1994 m.  tuometiniui VU rektoriui kilo idėja suorganizuoti masinę eiseną, kuri jau tapo Universiteto neatsiejama tradicija. Komunikacijos fakultetas šiai eisenai pradeda ruoštis jau pirmakursių stovyklos paskutinę dieną: išrenkama tema,  dekoracijų idėjos, kuriamos skanduotės. Paskutinėmis rugpjūčio dienomis fakulteto studentai ruošia dekoracijas, kurios atitiktų jų pasirinktą temą  ir atspindėtų Komunikacijos fakultetą (studijų programas). Rugsėjo pirmąją dieną visi Vilniaus Universiteto studentai žygiuoja Vilniaus gatvėmis, nešdami pagamintas dekoracijas bei garsiai skanduojant pačių sukurtas ir jau tradicijomis tapusias skanduotes, taip atspindint visą fakulteto dvasią.


ID

Fakulteto dienos – ID (Informacijos dienos). Ir nors kasmet fakulteto dienos sugalvoja naujų ir patrauklių studentams formatų, bet misija visuomet išlieka ta pati – ne tik suburti visą fakultetą, bet ir supažindinti plačią visuomenės dalį su komunikacijos mokslu. 2020 metų ID renginyje pavyko įvykdyti misiją – Vinco Kudirkos aikštėje pagerinant ilgiausios telefono eilės rekordą, MKIC patalpose diskutuojant  su Aušrine Armonaite, supažindinant studentus su KF dėstytojais šiltame pasikalbėjime bei surengiant uždaromąjį vakaru su grupe Jauti.


Angelavimo savaitė

Prieš išeinant visiems Kalėdų atostogų, atstovybėje nuolat zuja “angeliukai”, kurie savo ištrauktam žmogui visą savaitę kalėdinėje kojinėje palieka staigmenų. Saldainiai, žvakės, mandarinai, mieli rašteliai, šiltos kojinės ir daug kitų mielų širdžiai dalykų duoda ir gauna kiekvienas “Angelavimo savaitės” dalyvis. Ją vainikuoja VU SA KF vidinis kalėdinis vakaras.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

VU SA:

  • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų. Tai – vienintelė studentų savivalda Lietuvoje, savo studentams atstovaujanti nacionaliniu lygmeniu savarankiškai;
  • padeda tobulinti studijų procesą Universitete ar Tavo padalinyje – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, VU SA dalyvauja studentams aktualių klausimų svarstyme ir priėmime, remdamasi studentų poreikiais tobulina studijų reglamentavimą,  konsultuoja visais iškilusiais klausimais;
  • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
  • organizuoja turiningą laisvalaikį – kad metai, praleisti universitete, niekada nepasimirštų;
  • skleidžia informaciją – kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis.

Kiekviename padalinyje dirba koordinatorių komanda, su VU SA Komunikacijos fakultete koordinatorių komanda gali susipažinti čia.

Kuratorių programa – VU SA įgyvendinamas projektas, kurio dalyviai – vyresnių kursų savanoriai studentai – padeda pirmakursiams sklandžiai įsilieti į universiteto gyvenimą.

Specialius mokymus išklausę kuratoriai supažindina universiteto naujokus su studijų tvarka ir VU tradicijomis, padeda spręsti akademinius bei socialinius klausimus, teikia visą informaciją, kurios gali prireikti įstojus. 2000 metais Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje gimusi idėja vėliau išplito ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dar prieš mokslo metų pradžią naujieji studentai yra kviečiami dalyvauti pirmakursių stovyklose, organizuojamose kiekvieno VU SA padalinio kuratorių. Vėliau vyksta neformalūs susitikimai, kurių metu pirmakursiai susipažįsta su kurso draugais bei dėstytojais, gauna žinių apie studijų procesą, fakulteto (centro/instituto) struktūrą, finansinę paramą ir popaskaitinės veiklos galimybes.

Savo padalinio kuratorių kontaktus gali rasti čia.