Studijų skyriaus vedėja Jolita Malinauskienė​ (tel. 8 37 422376​; El. p. Jolita.Malinauskiene@knf.vu.lt)

Kokiais klausimais galima kreiptis? 

 • Studijų programos keitimas, studijų stabdymas, akademinės atostogos​
 • Mokėjimo už studijas atidėjimas, studijų įmokų skaidymas, reikalavimai stipendijoms gauti​
 • Konsultavimas, kaip pasiruošti praktikos laikotarpiui​

Studijų skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Demskutė​ (tel. 8 37 465539​; El. p. gintare.demskute@knf.vu.lt​) 

Kokiais klausimais galima kreiptis?

 • Tvarkaraščiai
 • Sesijos tvarkaraščio sudarymas

Tarptautinių ryšių vadybininkė​ Livija Grikietis​ (tel. 8 37 750914​; el. p. livija.grikietis@knf.vu.lt)

Kokiais klausimais galima kreiptis?

 • “Erasmus” mainų programa

Kiekviena VU studijų programa turi už ją atsakingą studijų programos komitetą (SPK). Tai yra darinys, stebintis atitinkamos studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, atliekantis studijų programos vertinimo analizę bei teikiantis sprendimo būdus identifikuotoms studijų programos problemoms spręsti.

Kiekviename SPK yra bent po vieną studentų atstovą, kurio pareiga yra užtikrinti, kad studijų programa būtų kuo labiau orientuota į studento poreikius.


Studijų programų komitetų (SPK) pirmininkai ir studentų atstovai:

Folklorinis ansamblis „Uosinta“

Ansamblis propaguoja Lietuvos senuosius papročius, dainas, šokius ir muzikavimo tradicijas. Gyvi, linksmi, šmaikštūs ir visada besišypsantys ansambliečiai moka ne tik smagiai leisti laisvalaikį, bet ir uždegti kitus. Kolektyvas aktyviai įsilieja į Lietuvos kultūrinį gyvenimą, dalyvauja Dainų šventėse ir kituose tarptautiniuose festivaliuose užsienyje. Esi neabejingas liaudiškai dainai, smagiam šokiui, nuoširdžiam bendravimui ir įdomioms kelionėms? Prisijunk!


Merginų choras „Veni Gaudere“

Pavadinimas ,,Veni gaudere” (lot.) reiškia „atėjome džiaugtis“. Šiais žodžiais galima apibūdinti ir choro kolektyvą. Merginos aktyviai koncertuoja Lietuvoje, dalyvauja Dainų šventėse, tarptautiniuose studentų ir sakralinės muzikos festivaliuose, yra pelnęs daug apdovanojimų. Choro repertuarą sudaro daugiausiai šiuolaikiniai lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, puoselėjamas a cappella žanras.

Sielų upė

Jau 18 metų VU Studentų atstovybė Kauno fakultete lapkričio pirmąją kviečia kauniečius ir miesto svečius prisijungti prie „Sielų upės“ akcijos ir uždegti žvakutę už anapilin išėjusius artimuosius.


Šv. Liucijos diena VU Kauno fakultete

Kasmet Anglų ir kitos užsienio kalbos (švedų kalbos) studijų programos studentai švenčia tradicinę Švedijos šventę šv. Liucijos, šviesos nešėjos, dieną. Visa VU KnF bendruomenė kviečiama pasiklausyti studentų originalo kalba atliekamų giesmių ir jaukiai praleisti popietę su tradicine „fika“.


Tarptautinė vertėjų diena

Linksmai ir kūrybiškai minima tarptautinė vertėjų diena: žiūrimi filmai, studentai ir dėstytojai kviečiami dalyvauti kūrybinio vertimo improvizacijos rungtyje ir taip išmėginti vertėjų darbą bei pasimokyti į vertimo iššūkius pažvelgti kūrybiškai.


FiDi Kaunas

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto ir Fizikos fakulteto studentai kasmet susitinka Kaune, renginyje „FiDi Kaunas“, kurio metu fizikai stebina Kauno fakulteto studentus įvairiais fizikiniais eksperimentais, o Kauno fakulteto studentai pasirūpina jaukia aplinka vakaro praleidimui.


VUnity

„VUnity“ – renginys, kurio tikslas yra suburti Vilniaus universiteto akademinę bendruomenę, įtraukiant tiek fakulteto, tiek užsienio studentus ir dėstytojus.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

VU SA:

 • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų. Tai – vienintelė studentų savivalda Lietuvoje, savo studentams atstovaujanti nacionaliniu lygmeniu savarankiškai;
 • padeda tobulinti studijų procesą Universitete ar Tavo padalinyje – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, VU SA dalyvauja studentams aktualių klausimų svarstyme ir priėmime, remdamasi studentų poreikiais tobulina studijų reglamentavimą,  konsultuoja visais iškilusiais klausimais;
 • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
 • organizuoja turiningą laisvalaikį – kad metai, praleisti universitete, niekada nepasimirštų;
 • skleidžia informaciją – kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis.

Kiekviename padalinyje dirba koordinatorių komanda, su VU SA Kauno fakultete koordinatorių komanda gali susipažinti čia.

Kuratorių programa – VU SA įgyvendinamas projektas, kurio dalyviai – vyresnių kursų savanoriai studentai – padeda pirmakursiams sklandžiai įsilieti į universiteto gyvenimą.

Specialius mokymus išklausę kuratoriai supažindina universiteto naujokus su studijų tvarka ir VU tradicijomis, padeda spręsti akademinius bei socialinius klausimus, teikia visą informaciją, kurios gali prireikti įstojus. 2000 metais Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje gimusi idėja vėliau išplito ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dar prieš mokslo metų pradžią naujieji studentai yra kviečiami dalyvauti pirmakursių stovyklose, organizuojamose kiekvieno VU SA padalinio kuratorių. Vėliau vyksta neformalūs susitikimai, kurių metu pirmakursiai susipažįsta su kurso draugais bei dėstytojais, gauna žinių apie studijų procesą, fakulteto (centro/instituto) struktūrą, finansinę paramą ir popaskaitinės veiklos galimybes.

Savo padalinio kuratorių kontaktus gali rasti čia.