Dekanatas

Dekanas – prof. dr. Paulius Drungilas

Galima kreiptis VU MIF valdymo klausimais.

Strategijos ir bendrųjų reikalų prodekanė – doc. dr. Jurgita Markevičiūtė

Yra atsakinga už personalo ERASMUS+ vizitus, mokslo viešinimą bei su fakulteto strateginiu veiklos planu susijusius klausimus.

Akademinių reikalų prodekanas – lekt. dr. Vytautas Stepas 

Galima kreiptis visais su studijomis susijusiais klausimais.

Informacinių technologijų prodekanas – doc. dr. Povilas Treigys

Yra atsakingas už bendros fakulteto IT infrastruktūros palaikymą, vystymą, efektyvų valdymą ir problemų sprendimą.

Specialistė personalui – Ramunė Šalčiūnė

Galima kreiptis personalo, darbo užmokesčio ir matematikos krypties doktorantūros klausimais.

Administratorė – Audronė Jašinskienė

Galima kreiptis bendraisiais fakulteto klausimais, dėl viešųjų pirkimų ir komandiruočių.


Studijų skyrius

Studijų vadovė – Inga Baranauskaitė

Galima kreiptis klausimais, susijusiais su studijų skyriaus veikla, studentų tarptautiškumo ugdymu, studijų programos keitimu, studijų programų vertinimu ir bendrauniversitetinių studijų modulių kūrimu.

Studijų administratorė – Aistė Grikietė

Yra atsakinga už šiuos procesus: Informatikos, Informacinių technologijų ir Kompiuterinio modeliavimo studijų programų administravimą, baigiamųjų ir rašto darbų koordinavimą, pasirenkamųjų dalykų administravimą; ITAPC paslaugų (MIF superkompiuterio) administravimą.

Studijų administratorė – Daiva Kukėnienė

Galima kreiptis visais klausimais susijusiais su MIF rudens/pavasario semestrų užsiėmimų ir egzaminų tvarkaraščiu bei auditorijų ir kitų patalpų rezervavimu.

Tarptautinių studijų koordinatorė – Justina Krauledaitė

Atsakinga už studijų ir praktikos mainų organizavimą, užsienio studentų priėmimo koordinavimą.

Studijų administratorė – Julija Kurilova

Yra atsakinga už Programų sistemų ir Bioinformatikos studijų programų administravimą, baigiamųjų ir rašto darbų koordinavimą, pasirenkamųjų dalykų administravimą.

Rinkodaros ir komunikacijos specialistė – Laura Misiūnaitė

Yra atsakinga už fakulteto vardo ir vykdomos veiklos viešinimą, studijų ir mokslo viešinimo darbų organizavimą, administravimą, vidinę fakulteto bendruomenės komunikaciją.

Studijų administratorė – Laima Paliulionienė

Yra atsakinga už dokumentų administravimą, baigiamųjų ir rašto darbų koordinavimą, pasirenkamųjų dalykų administravimą.

Studijų administratorė – Alina Šataitytė – Borysevičienė

Mielai atsakys į klausimus dėl profesinės praktikos, gretutinių studijų, papildomųjų studijų, priėmimo į magistrantūros studijas.

Studijų administratorė – Rūta Šlaustienė

Yra atsakinga už dokumentų administravimą, baigiamųjų ir rašto darbų koordinavimą, pasirenkamųjų dalykų administravimą.

Kiekviena VU studijų programa turi už ją atsakingą studijų programos komitetą (SPK). Tai yra darinys, stebintis atitinkamos studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, atliekantis studijų programos vertinimo analizę bei teikiantis sprendimo būdus identifikuotoms studijų programos problemoms spręsti.

Kiekviename SPK yra bent po vieną studentų atstovą, kurio pareiga yra užtikrinti, kad studijų programa būtų kuo labiau orientuota į studento poreikius.


Bioinformatika (BA) 

pirmininkas – Vilius Stakėnas

studentų atstovė – Akvilė Višniauskaitė 


Duomenų mokslas + Ekonometrija + Modeliavimas ir duomenų analizė (BA, MA)

pirmininkas – Vydas Čekanavičius

studentų atstovai – Ugnė Stakėnaitė, Dominykas Venclovas


Finansų ir draudimo matematika (BA) 

pirmininkas – Martynas Manstavičius

studentų atstovė – Paulina Bilinskaitė


Finansų ir draudimo matematika (MA)

pirmininkas – Vigirdas Mackevičius

studentų atstovas – Rimantas Stražinskas


Informacinės technologijos (BA)

pirmininkas – Linas Bukauskas

studentų atstovės – Monika Gornostajūtė, Monika Barauskaitė


Informacinių sistemų inžinerija (BA) 

pirmininkas – Gintautas Tamulevičius

studentų atstovė – Augustina Šareikaitė


Informatika (BA, MA)

pirmininkas – Linas Laibinis

studentų atstovai – Titas Masys, Tomas Kučejevas


Kompiuterinis modeliavimas (MA)

pirmininkas – Severinas Zubė

studentų atstovas – Linas Lobinas


Matematika (MA)

pirmininkas – Artūras Štikonas


Matematika ir matematikos taikymai (BA)

pirmininkas – Artūras Štikonas

studentų atstovė – Rūta Ciparytė


Programų sistemos (BA)

pirmininkė – Kristina Lapin

studentų atstovas – Andrius Bušma


Programų sistemos (MA) 

pirmininkas – Karolis Petrauskas

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

VU SA:

  • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų. Tai – vienintelė studentų savivalda Lietuvoje, savo studentams atstovaujanti nacionaliniu lygmeniu savarankiškai;
  • padeda tobulinti studijų procesą Universitete ar Tavo padalinyje – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, VU SA dalyvauja studentams aktualių klausimų svarstyme ir priėmime, remdamasi studentų poreikiais tobulina studijų reglamentavimą,  konsultuoja visais iškilusiais klausimais;
  • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
  • organizuoja turiningą laisvalaikį – kad metai, praleisti universitete, niekada nepasimirštų;
  • skleidžia informaciją – kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis.

Kiekviename padalinyje dirba koordinatorių komanda, su VU SA Matematikos ir informatikos fakultete koordinatorių komanda gali susipažinti čia.

Kuratorių programa – VU SA įgyvendinamas projektas, kurio dalyviai – vyresnių kursų savanoriai studentai – padeda pirmakursiams sklandžiai įsilieti į universiteto gyvenimą.

Specialius mokymus išklausę kuratoriai supažindina universiteto naujokus su studijų tvarka ir VU tradicijomis, padeda spręsti akademinius bei socialinius klausimus, teikia visą informaciją, kurios gali prireikti įstojus. 2000 metais Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje gimusi idėja vėliau išplito ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dar prieš mokslo metų pradžią naujieji studentai yra kviečiami dalyvauti pirmakursių stovyklose, organizuojamose kiekvieno VU SA padalinio kuratorių. Vėliau vyksta neformalūs susitikimai, kurių metu pirmakursiai susipažįsta su kurso draugais bei dėstytojais, gauna žinių apie studijų procesą, fakulteto (centro/instituto) struktūrą, finansinę paramą ir popaskaitinės veiklos galimybes.

Savo padalinio kuratorių kontaktus gali rasti čia.

Matematikų ir Informatikų Dienos (MIDI) – muzikos, šokio, sporto ir technologijų kompozicija. Tai per visą naktį (dvi naktis) trunkantis LAN party, kūrybinį ir loginį mąstymą pažadinantis protmūšis. Pirmus žingnius karjeros link kviečianti žengti įmonių mugė bei apie naujausių techonologijų pasaulį pasakojanti konferencija. Tiek protą ir valią lavinantis šachmatų turnyras, tiek fiziškai pajudėti skatinantys sporto renginiai. O bene svarbiausia jos dalis – MIDI Roko Opera. 

Atrask save dalyvaudamas MIDI!

Nulių naktis – unikalus VU MIF pirmakursių organizuojamas renginys, skirtas studentams, vykstantis visą naktį fakultete.