id.vu.lt

Užsiregistravęs e. tapatybių valdymo sistemoje, turėsi galimybę naudotis šiomis paslaugomis:

 • prieiga prie Universiteto informacinės sistemos (VU IS);
 • virtualia mokymosi aplinka (VMA);
 • EDUROAM belaidžiu tinklu (Wi-Fi);
 • VU virtualiu privačiu tinklu VPN;
 • el. pašto dėžute ir kt.

Visos centralizuotai administruojamos VU elektroninės paslaugos išvardintos www.epaslaugos.vu.lt. Čia rasi tiesioginio prisijungimo adresus, naudingas nuorodas ir svarbius pranešimus.

webmail.vu.lt

VU visiems studentams yra suteikiamos vardinės el. pašto dėžutės ir sudaromos sąlygos naudotis elektroninio grupinio susirašinėjimo paslauga – el. pašto konferencijomis.

Savo universitetinį el. paštą gali integruoti į bet kurią kitą savo pašto dėžutę.

is.vu.lt

VU informacinėje sistemoje (VU IS) esanti virtuali studento darbo vieta eStudentas – tai visos studijų informacijos, susijusios su konkrečiu studentu, saugykla internete.

Prisijungęs gali:

 • sužinoti studijų programos planą, egzaminų pažymius, vietą geriausiai besimokančiųjų eilėje;
 • gauti informaciją apie tau skirtas išmokas (stipendijas);
 • atsispausdinti įmokų už studijas kvitus;
 • pasirinkti pasirenkamuosius ir bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus;
 • pateikti įvairius prašymus;
 • dalyvauti universiteto organizuojamose apklausose ir kt.

Vilniaus universitete teikiama prieiga prie tarpautinio akademinių organizacijų belaidžio tinklo (Wi-Fi) „eduroam“ (angl. Education Roaming). Universiteto bendruomenė „eduroam“ gali naudotis nurodytose veikimo zonose VU ir kituose Lietuvos universitetuose bei „eduroam“ zonose užsienyje.

Tai e. mokymosi terpė, kurioje galima rasti mokomąją medžiagą, atlikti savikontrolės testus, dalyvauti įvairiose mokomosiose veiklose, taip pat bendrauti forumuose, pokalbių kambariuose ar trumposiomis žinutėmis.

VU virtuali mokymosi aplinka – į studentą orientuota mokymosi priemonė, kuria naudodamiesi tiek dėstytojas, tiek studentas gali glaudžiai bendradarbiauti ir įsisavinti studijuojamą dalyką. Šios aplinkos dėka studijos tampa lankstesnės ir labiau orientuotos į studento ir dėstytojo poreikius.

VMA privalumai ir galimybės:

 • visą mokymuisi skirtą informaciją gali rasti vienoje vietoje;
 • patogesnis egzaminų ir tarpinių atsiskaitymų laikymas;
 • bendravimas tarp dėstytojų ir studentų, konsultavimasis;
 • grįžtamojo ryšio teikimas ir gavimas;
 • video paskaitų peržiūra;
 • paskaitos/seminaro interaktyvumas;
 • egzamino ar tarpinio atsiskaitymo metu, užtikrina vertinio skaidrumą;
 • studentas gali pasirinkti jam patogų studijų laiką, vietą, trukmę.