VU TSPMI direktorė

Doc. dr. Margarita Šešelgytė

Tel. nr.: 8 (5) 251 4130

El. paštas: margarita.seselgyte@tspmi.vu.lt

VU TSPMI direktorės pavaduotoja studijoms

Dr. Lina Strupinskienė

Tel. nr.: 8 (5) 251 4132

El. paštas: lina.strupinskiene@tspmi.vu.lt

VU TSPMI direktorės pavaduotojas mokslui

Dr. Vilius Mačkinis

Tel. nr.: 8 (5) 251 4133

El. paštas: vilius.mackinis@tspmi.vu.lt


Studijų skyrius:

Vadovė

Gintarė Proscevičiūtė

Tel. nr.: 8 (5) 251 4135

El. paštas: gintare.prosceviciute@tspmi.vu.lt

Administruoja priėmimo į studijas VU TSPMI procesą, konsultuoja ir padeda studentams klausimais, susijusiais su praktikų tvarka, individualiais studijų planais ir pan.

Bakalauro programos studijų koordinatorė

Arenida Glušinskienė

Tel. nr.: 8 (5) 251 4136

El. paštas: arenida.glusinskiene@tspmi.vu.lt

Bakalauro studentai kreipiasi klausimais dėl akademinių atostogų ir studijų stabdymo, studijų mokesčio atidėjimo, rašto darbų teikimo ir pan. Taip pat administruoja Politikos mokslų bakalauro Studijų programos komiteto veiklą.

Magistro programos studijų koordinatorė

Indrė Jovaišytė

Tel. nr.: 8 (5) 251 4136

El. paštas: indre.jovaisyte@tspmi.vu.lt

Magistro studentai kreipiasi klausimais dėl akademinių atostogų ir studijų stabdymo, studijų mokesčio atidėjimo, rašto darbų teikimo ir pan. Taip pat administruoja magistro Studijų programos komitetų veiklą.

Tarptautinių mainų ir programų koordinatorė

Benita Striukytė

Tel.: 8 (5) 251 4135

El. paštas: benita.striukyte@tspmi.vu.lt

Administruoja mainų programas, užsienio praktikas, konsultuoja į VU TSPMI atvykstančius studijuoti užsienio studentus.

Akademinis konsultantas

Justinas Stanevičius

El. paštas: justinas.stanevicius@tspmi.vu.lt

Konsultuoja klausimais, susijusiais su akademine informacija, karjeros galimybėmis, padeda su individualiais sunkumais ir studijų kliūtimis.

Your Content Goes Here

Studentų atstovai Sudijų programos komitetuose

Studijų programos komitetuose yra analizuojama dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių nuomonė apie studijų programos tikslus, ugdomas kompetencijas ir numatomus rezultatus, priimami sprendimai tiesiogiai darantys įtaką studijų programos vykdymo kokybei, studentų darbo krūviui.


Studentai taip pat turi atstovus Studijų programos komitetuose:

Politikos mokslų bakalauro SPK atstovė

Ūla Staigytė

Tel. nr.: 8 682 20340

El. paštas: ula.staigyte@tspmi.stud.vu.lt

Rytų Europos ir Rusijos studijų magistro SPK atstovas

Lukas Gylys

Tel. nr.: 8 613 53530

El. paštas: lukas.gylys@tspmi.stud.vu.lt

Šiuolaikinių politikos studijų SPK atstovo kol kas nėra. Dėl su šia studijų programa iškilusių klausimų galite rašyti  VU SA TSPMI Atstovų koordinatorei Vilijai Jackevičiūtei.

Tel. nr.: 8 628 47641

El. paštas: atstovai@tspmi.vusa.lt

Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro SPK​ atstovė

Urtė Jakubėnaitė

Tel. nr.: 8 630 57167

El. paštas: urte.jakubenaite@tspmi.stud.vu.lt

Europos studijų magistro SPK atstovas

Dominykas Goda

Tel. nr.: 8 601 10291

El. paštas: dominykas.goda@tspmi.stud.vu.lt

Politikos ir medijų magistro SPK atstovė

Vygailė Vilčiauskaitė

Tel. nr.: 8 641 90232

El. paštas: vygaile.vilciauskaite@tspmi.vu.lt

Viešosios politikos analizės magistro SPK atstovas

Jokimas Tamulionis

Tel. nr.: 8 681 55661

El. paštas: jokimas.tamulionis@tspmi.stud.vu.lt


TSPMI SPK vadovai:

Politikos mokslų bakalauro SPK pirmininkė

Dr. Ainė Ramonaitė

El. paštas: aine.ramonaite@tspmi.vu.lt

Rytų Europos ir Rusijos studijų magistro SPK pirmininkas

Dr. Laurynas Jonavičius 

El. paštas: Laurynas.Jonavicius@tspmi.vu.lt

Šiuolaikinių politikos studijų magistro SPK pirmininkas

Dr. Alvydas Jokubaitis

El. paštas: alvydas.jokubaitis@tspmi.vu.lt

Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro SPK​ pirmininkas

Dr. Tomas Janeliūnas

El. paštas: tomas.janeliunas@gmail.com

Europos studijų magistro SPK pirmininkas

Dr. Gediminas Vitkus

El. paštas: gediminas.vitkus@tspmi.vu.lt

Politikos ir medijų magistro SPK pirmininkė

Dr. Dovilė Jakniūnaitė

El. paštas: dovile.jakniunaite@tspmi.vu.lt

Viešosios politikos analizės magistro SPK pirmininkas

Dr. Vitalis Nakrošis

El. paštas: vitalis.nakrosis@tspmi.vu.lt

VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų korporacija „RePublica“ yra savarankiška, nepolitinė, visuomeninė organizacija, jungianti Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) studentus ir alumnus.

Pagrindiniai organizacijos tikslai:

 • tęsti ir stiprinti Lietuvos valstybingumą;
 • ugdyti aktyvius piliečius ir kompetentingus bei sąžiningus politikos mokslų specialistus;
 • telkti VU TSPMI studentus demokratinei ir teisinei visuomenei kurti;
 • prisidėti prie Universiteto mokslinės ir ugdomosios veiklos tobulinimo;
 • puoselėti pagarbos ir atvirumo principais paremtą akademinę bendruomenę Institute;
 • palaikyti glaudžius ryšius tarp buvusių ir esamų VU TSPMI studentų bei dėstytojų;
 • skatinti dvasinį ir intelektualinį Korporacijos narių tobulėjimą;
 • gaivinti ir palaikyti esamas studentiškas bei korporantiškas tradicijas.

Daugiau informacijos: http://www.republica.lt/


Šv. Tomo Moro klubas

Šv. Tomo Moro klubas – Studentų ateitininkų sąjungos (SAS) vienetas, savo veiklą pradėjęs 2016 metų lapkritį, vienija katalikus ir krikščioniška mintimi besidominčius TSPMI studentus ir alumnus, siekiančius profesinio tobulėjimo, katalikiškos formacijos bei draugijos.

Pasivadinęs šv. Tomo Moro – šventojo politikų globėjo – vardu, klubas siekia būti ne tik vertingas žinias suteikiančia erdve, bet ir bendruomene, kurioje studentai turėtų galimybę augti pilnutinėmis asmenybėmis.

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/tomomoroklubas/


VU TSPMI Studentų mokslinė draugija

VU TSPMI Studentų mokslinė draugija – akademinė organizacija, vienijanti Instituto studentus, besidominčius moksline veikla.

Draugija kasmet leidžia geriausių rašto darbų almanachą bei rengia studentų atliktų tyrimų pristatymus, organizuoja mokslines konferencijas, viešas paskaitas, susitikimus, diskusijas su dėstytojais, mokslininkais ir žymiais visuomenės veikėjais, rūpinasi studentų mokslinių įgūdžių formavimu bei kritinio mąstymo ugdymu, rengia savišvietos seminarus įvairiomis studentus dominančiomis temomis.

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/vutspmismd/

Vilniaus Universiteto Studentų Atstovybė Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute

Vilniaus universiteto Studentų Atstovybė Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (VU SA TSPMI) yra vienas iš 15 Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) struktūrinių padalinių. Visi vieningai vadovaudamiesi tomis pačiomis vertybėmis ir tikslais siekiame visapusiško studentų interesų atstovavimo.

VU SA TSPMI veikla yra dinamiška ir įvairi:

 • atstovaujame studentų interesus bei nuomonę VU TSPMI ir VU struktūrose;
 • prisidedame prie studijų proceso tobulinimo;
 • siekiame studentų socialinės gerovės ir rūpinamės jų aplinka;
 • skleidžiame studentams rūpimą informaciją;
 • konsultuojame studentus visais iškilusiais klausimais;
 • organizuojame turiningą Instituto bendruomenės laisvalaikį;
 • skatiname aktyvią, kūrybingą, draugišką ir vieningą Instituto studentiją.

Kiekviename padalinyje dirba koordinatorių komanda, su VU SA Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute koordinatorių komanda gali susipažinti čia.

Kuratorių programa – VU SA įgyvendinamas projektas, kurio dalyviai – vyresnių kursų savanoriai studentai – padeda pirmakursiams sklandžiai įsilieti į universiteto gyvenimą.

Specialius mokymus išklausę kuratoriai supažindina universiteto naujokus su studijų tvarka ir VU tradicijomis, padeda spręsti akademinius bei socialinius klausimus, teikia visą informaciją, kurios gali prireikti įstojus. 2000 metais Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje gimusi idėja vėliau išplito ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dar prieš mokslo metų pradžią naujieji studentai yra kviečiami dalyvauti pirmakursių stovyklose, organizuojamose kiekvieno VU SA padalinio kuratorių. Vėliau vyksta neformalūs susitikimai, kurių metu pirmakursiai susipažįsta su kurso draugais bei dėstytojais, gauna žinių apie studijų procesą, fakulteto (centro/instituto) struktūrą, finansinę paramą ir popaskaitinės veiklos galimybes.

Savo padalinio bakalauro studijų programos kuratorių kontaktus gali rasti čia.

Savo padalinio magistrantūros studijų programų kuratorių kontaktus gali rasti čia.