Direktorė

Dr. Birutė Miškinienė


Studijų tarnybos proceso vadovė

Vita Remenytė
Tel. (8 5) 236 68 99
El. paštas vita.remenyte@vm.vu.lt


Akademinė konsultantė

Dovilė Domeikytė – Rušinskienė
Tel. (8 5) 236 6893)
El. paštas dovile.domeikyte-rusinskiene@vm.vu.lt

BA (Verslo Finansai; Tarptautinis verslas sesijomis; Fizikos fakulteto studentai)


Akademinė konsultantė

Aušra Sakalauskytė

Tel.  (8 5) 236 6896

El. paštas ausra.sakalauskyte@vm.vu.lt

BA (Tarptautinis Verslas) ir MA (Tarptautiniai Verslo Finansai)


Akademinė konsultantė

Laura Butkutė

Tel. (8 5) 236 6199)

El. paštas laura.butkute@vm.lt

BA (Tarptautinis Verslas anglų kalba) ir MA (Skaitmeninė rinkodara; International project management)


Akademinė konsultantė

Inga Budevič

Tel.  (8 5) 236 6192)

El. paštas inga.budrevic@vm.vu.lt

MA (MBA Enterpreneurship)

Kiekviena VU studijų programa turi už ją atsakingą studijų programos komitetą (SPK). Tai yra darinys, stebintis atitinkamos studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, atliekantis studijų programos vertinimo analizę bei teikiantis sprendimo būdus identifikuotoms studijų programos problemoms spręsti.

Kiekviename SPK yra bent po vieną studentų atstovą, kurio pareiga yra užtikrinti, kad studijų programa būtų kuo labiau orientuota į studento poreikius.

Studentų atstovų kontaktus Studijų programų komitetuose gali rasti čia.

Tradiciniu renginiu tapęs Kalėdinis vakaras, kurį suorganizuoja VU SA VM ir Verslo mokyklos administracija. Yra keičiamąsi simbolinėmis dovanomis, skamba gyva studentų atliekama muzika.

Verslo mokykla taip pat organizuoja hakatonus – įnovacijų kūrimo renginius.

Taip pat Verslo Mokykla yra partneris Nekilnojamojo Turto Brokerių Akademijos, kurioj mokantis galima įgyti NT brokerio profesiją, bei kelti kompetencijas.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

VU SA:

  • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų. Tai – vienintelė studentų savivalda Lietuvoje, savo studentams atstovaujanti nacionaliniu lygmeniu savarankiškai;
  • padeda tobulinti studijų procesą Universitete ar Tavo padalinyje – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, VU SA dalyvauja studentams aktualių klausimų svarstyme ir priėmime, remdamasi studentų poreikiais tobulina studijų reglamentavimą,  konsultuoja visais iškilusiais klausimais;
  • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
  • organizuoja turiningą laisvalaikį – kad metai, praleisti universitete, niekada nepasimirštų;
  • skleidžia informaciją – kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis.

Kiekviename padalinyje dirba koordinatorių komanda, su VU SA Verslo mokykloje koordinatorių komanda gali susipažinti čia.

Kuratorių programa – VU SA įgyvendinamas projektas, kurio dalyviai – vyresnių kursų savanoriai studentai – padeda pirmakursiams sklandžiai įsilieti į universiteto gyvenimą.

Specialius mokymus išklausę kuratoriai supažindina universiteto naujokus su studijų tvarka ir VU tradicijomis, padeda spręsti akademinius bei socialinius klausimus, teikia visą informaciją, kurios gali prireikti įstojus. 2000 metais Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje gimusi idėja vėliau išplito ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dar prieš mokslo metų pradžią naujieji studentai yra kviečiami dalyvauti pirmakursių stovyklose, organizuojamose kiekvieno VU SA padalinio kuratorių. Vėliau vyksta neformalūs susitikimai, kurių metu pirmakursiai susipažįsta su kurso draugais bei dėstytojais, gauna žinių apie studijų procesą, fakulteto (centro/instituto) struktūrą, finansinę paramą ir popaskaitinės veiklos galimybes.

Savo padalinio kuratorių kontaktus gali rasti čia.