Norint gauti vietą bendrabutyje, reikia registruotis internetu. Užsiregistravus į bendrabutį, reikia susimokėti 60 eurų avansą. Apie skirtą vietą bendrabutyje bus pranešta nurodytu elektroninio pašto adresu. Tuomet pasirašoma sutartis.

  • Mokėjimo kvitą galima rasti VU Būstas tinklapyje (pildant mokėjimo sumą įrašyti pagal sutartį), taip pat galima naudotis Vilniaus banko sukurtu šablonu (mokant elektroniniu būdu) arba kvitą galima gauti nuėjus pas administratorių.

Jeigu pirmakursių, pageidaujančių apsigyventi bendrabučiuose, skaičius viršija esamų laisvų vietų skaičių, pirmenybė pagal nurodytą eiliškumą suteikiama:

  • visiškiems našlaičiams (reikia pateikti mirties liudijimų kopijas, teismo nutarimą dėl globos / rūpybos suteikimo, Gyventojų registro tarnybos pažymą ir pan.);
  • esantiems iš šeimų, kurių mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės nustatytų remiamų pajamų dydžio (reikia pateikti socialinės paramos centro pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą arba kompensacijas už karštą / šaltą vandenį, kietąjį kurą ir dujas);
  • neturintiems vieno iš tėvų (reikia pateikti mirties liudijimo kopiją, pažymą apie šeimos sudėtį iš Gyventojų registro tarnybos, seniūnijos ar savivaldybės);
  • esantiems iš daugiavaikės šeimos, jei šeimoje yra 3 ar daugiau vaikų, kuriems dar nėra suėję 25 metai ir jie mokosi bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose arba nuolatinėse studijose (reikia pateikti pažymą apie šeimos sudėtį iš Gyventojų registro tarnybos, seniūnijos ar savivaldybės);
  • studentams, turintiems 55% arba mažesnį darbingumą (reikia pateikti neįgalumo pažymėjimo kopiją).

Pirmakursiai, pretenduojantys į bendrabutį, turi užsiregistruoti elektroninėje registracijoje bei pateikti pažymas (jei atitinka kriterijus), kurios patvirtina prieš tai išvardytus faktus: šeimos sudėties pažyma, studento invalidumo pažyma, tėvų mirties liudijimų kopiją, pažyma apie gaunamą socialinę pašalpą.

  • Pažymą apie šeimos sudėtį išduoda Gyventojų registro tarnyba, seniūnija ar savivaldybė. Dėl Socialinio paramos centro pažymos reikia kreiptis pagal savo registracijos vietą.

Apgyvendinimo paslaugos VU studentams suteikiamos visam jų studijų laikotarpiui, sudarius apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį ir ją pratęsiant kiekvienais mokslo metais. Kambarių nuomos sutartys yra pratęsiamos gegužės mėnesį!

Svarbu nepamiršti, kad sumokėti už bendrabutį reikia iki paskutinės einamojo mėnesio dienos (vėluojant skaičiuojami 0,02% delspinigiai per dieną).

Visą informaciją apie VU bendrabučius galite rasti Vilniaus universiteto bendrabučių centro tinklalapyje.

Nuoroda į registraciją vietai VU bendrabučiuose gauti rasi čia.

Informacija apie bendrabučių skyrimą 2021 m. rasi čia.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia).

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).