Skatinamoji stipendija yra skiriama bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių pedagogikos studijų studentams už geriausius mokymosi rezultatus. Ši stipendija negali būti skiriama pirmąjį studijų semestrą. 

Skatinamosios stipendijos negali gauti studentai turintys skolą (-ų) arba akademinę (-ių) skolą ().  

Skatinamosios stipendijos gali būti dviejų dydžių: 1,5 BSI (BSI – bazinė socialinė išmoka) ir  2,5 BSI t.y. 63 Eur ir 105 Eur. Skiriamos stipendijos dydis priklauso nuo studento vietos pažangumo eilėje. Ši stipendija yra skiriama vasario – liepos ir rugpjūčio – sausio mėnesiais. 

Norint gauti skatinamąją stipendiją, rašyti prašymo nereikia – ji skiriama automatiškai, tačiau nepamiršk studijų pradžioje savo VU IS paskyroje pateikti prašymą dėl banko sąskaitos užregistravimo.  

Daugiau informacijos apie skatinamąsias stipendijas bei kitas stipendijas gali rasti Vilniaus universiteto Stipendijų nuostatuose.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).

Socialinę stipendiją gali gauti visi bakalauro, magistrantūros, vientisųjų, doktorantūros ir profesinių pedagoginių studijų studentai. Šią stipendiją skiria Valstybinis studijų fondas.

Socialinę stipendiją gali gauti socialiai pažeidžiami studentai. 

Mėnesinė socialinės stipendijos išmoka yra 6,5 BSI t.y. 273 Eur. Šią išmoka gali gauti visą semestrą. 

Paraiškas galima teikti nuo rugsėjo 15 dienos iki spalio 10 dienos bei nuo sausio 20 dienos iki vasario 20 dienos. 

Daugiau informacijos apie socialinę stipendiją, gavimo kriterijus bei kaip pildyti paraišką gali rasti Valstybinio studijų fondo puslapyje.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).

Vienkartinė socialinė stipendija gali būti skiriama studentams dėl materialinės ar  socialinės padėties pablogėjimo, artimųjų mirties, ligos, stichinių ar kitų nelaimių bei kitais atvejais. Šią stipendiją taip pat gali gauti studentas, kuris yra sustabdęs studijas arba esantis akademinėse atostogose. 

Vienkartinės socialinės stipendijos dydis yra nuo 2 BSI iki 12 BSI t.y. nuo 84 Eur iki 504 Eur. 

Norėdamas gauti vienkartinę socialinę stipendiją, turi VU IS pateikti prašymą bei reikiamus dokumentus: 

  • Pažymą apie savo šeimos sudėtį; 
  • Pažymą apie šeimos narių paskutinių 3 mėnesių darbo / individualios veiklos pajamas arba pažymą apie nedarbą; 
  • Pažymą apie savo paskutinių 3 mėnesių darbo / individualios veiklos pajamas arba pažymą apie nedarbą; 
  • Kitus dokumentus, įrodančius finansinės paramos poreikį. 

Daugiau informacijos apie vienkartines socialines stipendijas bei kitas stipendijas gali rasti Vilniaus universiteto Stipendijų nuostatuose.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).

Vienkartinė tikslinė stipendija gali būti skiriama bakalauro, magistrantūros, vientisųjų, profesinių pedagogikos studijų studentams, rezidentams ir doktorantams už gerus rezultatus: 

  • Sportinėje veikloje; 
  • Kultūrinėje veikloje; 
  • Mokslinėje veikloje; 
  • Visuomeninėje veikloje. 

Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra nuo 1 BSI (BSI – bazinė socialinė išmoka) iki 15 BSI t.y. Nuo 42 EUR iki 630 EUR. 

Prašymą skirti vienkartinę tikslinę stipendiją, užpildytą veiklos lentelę bei kitus veiklą įrodančius dokumentus (pvz., diplomų, mokslinių publikacijų kopijas) gali teikti VU IS: rudens semestre iki spalio 25 dienos, o pavasario semestre iki kovo 25 dienos. 

Studentai, kurie yra sustabdę studijas ar yra pasiėmę akademines atostogas, taip pat gali teikti prašymą vienkartinei tikslinei stipendijai gauti. 

Vienkartinė tikslinė stipendija už tą patį nuopelną gali būti teikiama tik vieną kartą. 

Veiklos lentelės šabloną bei patarimus, kaip pildyti visuomeninės veiklos lentelę, gali rasti čia.

Daugiau informacijos apie vienkartines tikslines stipendijas bei kitas stipendijas gali rasti Vilniaus universiteto Stipendijų nuostatuose.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).